of 58952 LinkedIn

Vastgoednota gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem heeft met het vastgoed roerige tijden achter zich. De afgelopen jaren vond er in de raad regelmatig discussie plaats over de afdeling Vastgoed. Daarom is er in 2017 onderzocht of de afdeling Vastgoed voldoende instrumenten beschikbaar heeft om haar taken goed uit te oefenen.

Dit bleek onvoldoende te zijn. In deze context kreeg de gemeente ook nog eens landelijke media-aandacht met de verkoop van het pand aan de Kleine Houtstraat. Het pand dat door de gemeente was verkocht, stond kort daarna voor bijna het dubbele op Funda. Dit zette de situatie op scherp. Met man en macht is er vervolgens gewerkt aan het inzichtelijk maken van de noodzakelijke verbeteringen. Procedures werden tegen het licht gehouden, er werden gesprekken met deskundigen gevoerd, de afspraken met partners uit de vastgoedketen werden bezien en ook raadsleden gaven suggesties voor verbetering.

 

De noodzakelijke verbeteringen die in dit proces naar voren kwamen dienden te worden verwerkt in een richtinggevende en kaderstellende vastgoednota. Daartoe heeft de gemeente Haarlem aan bbn adviseurs gevraagd deze vastgoednota op te stellen. Het was een leuke uitdaging om dit in zeer korte tijd voor elkaar te krijgen, want diverse onderwerpen uit de vastgoednota vroegen veel afstemming binnen de organisatie. 

In de vastgoednota werden de uitgangspunten gepresenteerd om het gemeentelijk vastgoedmanagement goed te borgen. Onder andere de volgende zaken werden daarbij vastgesteld:

  • welke formatie is nodig voor de afdeling Vastgoed?
  • hoe wordt financiële transparantie bereikt? 
  • op welke wijze wordt gewerkt aan verduurzaming?
  • hoe wordt afgewogen wat de kernportefeuille is?
  • welke producten vragen om bestuurlijke besluitvorming. 

 

Deze basis is nu gelegd: de gemeente kan hiermee de komende collegeperiode verder bouwen aan een solide, professionele afdeling Vastgoed.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Deelnemen aan een gratis Masterclass?

Woningbouw versnellen in uw gemeente

9 april 2020

Meer informatie

De businesscase van maatschappelijk vastgoed

7 mei 2020

Meer informatie

Circulair bouwen haalbaar maken  

12 mei 2020

Meer informatie

Slim verduurzamen doe je zo

19 mei 2020

Meer informatie

Vastgoednota en portefeuilleplan

26 mei 2020

Meer informatie

Het Huis van de Stad -

De place to be

28 mei 2020

Meer informatie

Toezicht op zorghuisvesting

28 mei 2020

Meer informatie

Whitepapers

Bloggers