of 58952 LinkedIn

Pak je kansen bij een verbouwing

Pak je kansen bij een verbouwing. Bouwen met gemeentehuis open?

U werkt in een verouderd gebouw, of zelfs op het gemeentehuis, en enig moment wordt besloten dat verbouwen noodzaak is. Bijvoorbeeld omdat de werkprocessen niet meer optimaal worden ondersteund in het kamerkantoor, of omdat er ook sprake is van uitbreiding, bijvoorbeeld na een fusie. Allerlei zaken kunnen de aanleiding vormen voor de verbouwing, niet op de laatste plaats de ambitie om te verduurzamen. Iedere gemeente wil tenslotte bijdragen aan het beleid om halverwege deze eeuw als overheid energieneutraal te zijn.

En als er dan op basis van een haalbare business case besloten is om te verbouwen, moet er van alles geregeld worden. Naast de verbouwing ook hoe het primaire proces doorgang moet vinden.

Daarvoor zijn 2 principes denkbaar. De makkelijkste manier om als organisatie tijdens de verbouwing door te werken is in een vervangende huisvesting. Dan gaat de winkel dus tijdelijk dicht op de huidige plek en wordt elders voorzien in het faciliteren van de activiteiten. Naast een ongestoord voortgaande verbouwing is hierbij sprake van mogelijke bijvangst. Eenvoudigweg omdat tijdelijk op een andere plek functioneren verfrissend kan werken en omdat de tijdelijke locatie door de toegevoegde activiteiten een boost krijgt: het 'pop-up'-principe. 

 

Maar passende tijdelijke huisvesting is niet altijd voorhanden of wordt een te kostbare aangelegenheid. Stelregel hierbij is: hoe groter de verbouwing, des te waarschijnlijke is een gefaseerde aanpak, dus (in enige vorm) bouwen met de winkel open. Extra aandacht daarbij vraagt het risicomanagement, want naast de bouwrisico's zijn er in dit scenario ook zeker risico's voor het primaire proces.  Een nadere risico-analyse met mogelijke maatregelen bewaar ik voor een ander blog.  Hier richt ik mij op de kansen.

 

AfbeeldingBouwen met de winkel open vraagt van de bouwer een zorgvuldige voorbereiding, waarbij veel aandacht  is voor de 'winkelier en zijn klanten'. De gebruikers worden zich er bewust van dat zij vanuit een  flexibele instelling plaats kunnen bieden aan 'bouwtijd'. Deze flexibiliteit vraagt soms om te improviseren. In dit creatieve proces kan er ook spontaan innovatie of een positieve ontwikkeling in de organisatie ontstaan. Ook hier dus de kans op mogelijke bijvangst, maar dan op de eigen plek en vooral: binnen de eigen organisatie. Daarnaast is er in dit scenario meer kans op betrokkenheid bij de einddoelen van de verbouwing: men ziet het gebouw van dichtbij opknappen en draagt daar in zekere zin aan bij door de bouwers de ruimte te geven.

 

Kortom: beide scenario's kennen niet alleen risico's maar herbergen ook mogelijke kansen. De risico's èn kansen in uw project spreekt bbn graag eens vrijblijvend met u door.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers