of 64231 LinkedIn

Omgevingsmanagement: een aparte tak van sport

Omgevingsmanagement: een aparte tak van sport. Goed omgevingsmanagement zorgt voor fysieke, ruimtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke condities waardoor projecten voorspoedig en beheerst verlopen
Reageer

In 2015 ging het in Alphen aan den Rijn met het plaatsen van een nieuw brugdek helemaal mis. Het

brugdek en de twee kranen vielen om en belandden op verschillende panden. De schrik en de materiële schade waren groot. Bbn adviseurs leverde een bijdrage in het omgevingsmanagement tijdens de bergingsfase. Met welk resultaat?

Crisismanagement

AfbeeldingDe crisisorganisatie leverde acute zorg en hulp voor de direct getroffenen die woning of bedrijfspand moesten verlaten. De gemeente en haar partners entameerden vervolgens de berging, ruimden het puin en begonnen met herstelmaatregelen. Gedurende deze bergingsfase onderhield Peter Wieman, omgevingsmanager bij bbn, samen met de gemeente de contacten met de bewoners en ondernemers in de directe omgeving van het ongeval. 'Als omgevingsmanager was ik samen met de gebiedsadviseurs ter plekke de oren, ogen en mond van de gemeente. Dus zat ik bij de mensen thuis aan de keukentafel uitleg te geven over de geplande werkzaamheden, te luisteren naar hun bezwaren en deze zo mogelijk weg te nemen.'

 

Complexe projecten in complexe omgeving

Het incident in Alphen aan den Rijn staat op zichzelf, maar niet de toegenomen complexiteit van projecten, de betrokkenheid van burgers en de toename van het aantal stakeholders. Dat vraagt om stevig management van de projectomgeving. Maar, de zorg voor de omgeving en het leiden van de voorbereiding en uitvoering van projecten, ligt niet meer vanzelfsprekend bij de gemeentelijke projectleider. Omgevingsmanagement is een vak apart en eist een eigen plek op binnen projectorganisaties. 'Goed omgevingsmanagement zorgt voor fysieke, ruimtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke condities waardoor projecten voorspoedig en beheerst verlopen', stelt Peter Wieman.

 

Krachtenveldanalyse en draagvlak

Volgens het omgevingsmodel van bbn brengt de omgevingsmanager eerst de stakeholders in kaart. Daarna inventariseert hij hun problemen en belangen; risico's komen in beeld. Planvorming en implementatie verlopen in nauwe afstemming met de stakeholders. Essentieel daarbij is een continue, heldere en transparante communicatie. 'In Alphen bevorderde deze aanpak het draagvlak voor de berging, ondanks gevoelens van angst en machteloosheid bij de getroffenen.

 

Afbeelding

 

In crisissituaties maar ook in 'reguliere' projecten in de gebouw- en gebiedsontwikkeling verwacht ik dat omgevingsmanagement als aparte tak van sport sterk zal toenemen.' aldus Peter Wieman.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 226 74 00

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Atelier Verduurzamen

Werk je bij een gemeente aan het verduurzamen van vastgoed? En heb je interesse in praktische tips of inspirerende intervisie?


Meld je dan aan voor een gratis online ateliersessie!

Whitepapers

Bloggers