of 59925 LinkedIn

Nuchter omgaan met stikstof

Nuchter omgaan met stikstof. Een stappenplan
bbn adviseurs 3 reacties

Stikstof gijzelt de bouw. Talloze projecten liggen stil. Bij bbn adviseurs vroegen we ons af in welke mate stikstof een rol speelt bij onze projecten. Een rondgang langs collega’s leert ons dat een nuchtere en zorgvuldige benadering van het stikstofvraagstuk de meeste problemen snel kan oplossen, zonder grote gevolgen voor projecten.

Weet u het nog? Eind mei 2019 haalde de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is bij alle activiteiten met een kans op een significant negatief effect sprake van vergunningplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Een toets bepaalt of een project significant negatieve effecten zal veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie.

 

Stappenplan
Eind mei 2019 viel de vergunningverlening stil en was er onduidelijkheid bij alle betrokkenen. Nu de rook is opgetrokken, ontstaat  voor de meeste projecten een werkbare situatie. Voor elke geplande bouwactiviteit moet worden bepaald of significant negatieve effecten zullen ontstaan. Dit betekent een extra stap in het voortraject en het vergunningstraject. bbn adviseurs heeft hiervoor een stappenplan klaarliggen.

 

Eerst bekijken we de afstand van het project ten opzichte van het Natura 2000-gebied. Is die afstand kleiner dan tien kilometer dan moet de depositie van stikstof met een AERIUS berekening worden bepaald. Volgt er uit die berekening een effect groter dan 0.00 mol stikstof per hectare per jaar, dan zijn er twee vervolgstappen:

 

 1. Maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verkleinen.
 2. De gevonden waarde laten toetsen door een ecoloog in een ecologische voortoets.

 

Maatregelen om de stikstofdepositie te verkleinen kunnen leiden tot hogere kosten voor het bouwproject. De maatregelen kunnen ook positieve effecten hebben. Te denken valt aan beleving van de eindgebruiker, minder hinder voor omwonenden, marketing.

Bij een ecologische voortoets kan een ecoloog mogelijk met wetenschappelijk onderzoek aantonen dat significante effecten op de stikstofgevoelige habitattypes zijn uit te sluiten. In dat geval krijgt het project zonder kostenverhogingen een vergunning.

 

Kortom, in het voortraject dient rekening te worden gehouden met een extra stap. bbn adviseurs kan hierbij helpen zodat u met een gericht advies een optimaal resultaat kunt halen. Neem de juiste stappen, met oog voor kosten en voor het gewenste resultaat!


Voor meer informatie over onze activiteiten bij dit project:

Erik den Breems, 06 – 22 60 82 45 of e.den.breems@bbn.nl

  

*Stikstof is op zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu, 78 procent van de lucht bestaat eruit. Wat bedoeld wordt zijn de schadelijke stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden (NO?) en ammoniak. Stikstofoxiden komen ?vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals in gasketels, auto’s en bouwmaterieel. Ammoniak (NH3) ontstaat vooral door  veeteelt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erik den Breems op
In het artikel ligt de focus op de volgorde van de stappen. Dus niet eerst je bouwplaats aanpassen, maar eerst met een ecoloog kijken of je een probleem hebt. Bij projecten vanaf 10km moet er in ieder geval worden gerekend. Bij verder gelegen projecten zou dat ook zeker moeten, maar zien we dat het bevoegd gezag ook een afweging op grond van kengetallen accepteert. In de dagelijkse praktijk zien we dat vaak een aanpassing van de bouwplaats wordt voorgesteld voordat de effecten zijn beoordeeld in een ecologische voortoets. Wij bepleiten om de juiste middelen op het juiste moment in te zetten en zo onnodige kosten te voorkomen.
Door Frits Kwint (Adviseur milieu en ruimte) op
Hoe komt u er nu bij dat je buiten 10 km niet hoeft te rekenen?
Door Sibrand Gratama (Juridisch adviseur Omgevingsrecht) op
Klinkt weer veelbelovend, zoals eerdere berichten die de impasse leken te doorbreken.
Ik zou zeggen, begin sowieso groen licht te geven voor alle duurzame binnenstedelijke bouwprojecten nabij goede OV ontsluitingen en veel nabij stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid op loop- en fietsafstand. Met alle geroep om bouwen in de weilanden te faciliteren is het van de gekke dat veel binnenstedelijke projecten nog worden opgehouden vanwege de stikstofproblematiek.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 226 74 00

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Deelnemen aan een gratis Masterclass?

De businesscase van maatschappelijk vastgoed

17 september 2020

Meer informatie

Vastgoednota en portefeuilleplan

24 september 2020

Meer informatie

Slim verduurzamen doe je zo

6 oktober 2020

Meer informatie

Woningbouw versnellen in uw gemeente

8 oktober 2020

Meer informatie

Circulair bouwen haalbaar maken  

27 oktober 2020

Meer informatie

Het Huis van de Stad -

De place to be

29 oktober 2020

Meer informatie

Whitepapers

 • In heel Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen.
 Om de woningbouw te kunnen...

  Woningbouwimpuls 2020

  In heel Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen. Om de woningbouw te kunnen...
 • LEAN is een managementfilosofie die al meer dan 50 jaar geleden is ontwikkeld bij Toyota. LEAN is...

  LEAN ontwerpproces

  LEAN is een managementfilosofie die al meer dan 50 jaar geleden is ontwikkeld bij Toyota. LEAN is...
 • Wet Markt en Overheid 
 Per 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid (wet MenO) definitief...

  Wet markt en overheid

  Wet Markt en Overheid Per 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid (wet MenO) definitief...

Bloggers