of 63082 LinkedIn

Nieuwegein verduurzaamt vastgoed

Nieuwegein verduurzaamt vastgoed. Gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal maken.
bbn adviseurs Reageer

De komende jaren gaat de gemeente Nieuwegein in kaart laten brengen hoe de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente klimaatneutraal gemaakt kunnen worden. bbn adviseurs voert deze opdracht uit voor de gemeente. Wethouder Jan Kuiper en bbn directeur Arne Balvers ondertekenden op 16 december 2020 de overeenkomst. Het contract werd symbolisch ondertekend voor de brandweerkazerne aan de Nevelgaarde. De kazerne is één van de gebouwen die de komende maanden door bbn worden onderzocht.

Klimaatneutraal

Wethouder Jan Kuiper schetst de klimaatambitie van gemeente Nieuwegein: “Een belangrijke manier op weg naar een klimaatneutrale stad is het op orde brengen van onze energiehuishouding. In 2040 willen we dan ook energieneutraal zijn. We maken gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en biomassa. En we zorgen dat we meer bewust met ons energiegebruik omgaan, zodat er uiteindelijk minder energie nodig is. Het verduurzamen van gebouwen en woningen is daar een goed voorbeeld van.”

 

Energieneutraal

De ambitie om het vastgoed te verduurzamen past in de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal in 2040. De gemeenteraad heeft de Routekaart in 2017 vastgesteld. Nieuwegein is een stad die nú leeft én denkt aan de toekomst. Een belangrijke ambitie daarbij is er samen voor zorgen dat Nieuwegein een gezonde, gelukkige en groene stad is, ook voor de komende generaties. Daarom zet de gemeente zich in voor een energieneutraal Nieuwegein in 2040. Dit betekent: de uitstoot van CO2 door de stad terugdringen en compenseren, gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en werk maken van duurzame energiebronnen.

 

Stappen richting verduurzaming

De gemeente heeft de afgelopen jaren al stappen richting verduurzaming gezet. Zo zijn er gemeentelijke nieuwbouwprojecten gerealiseerd met extra aandacht voor energiezuinigheid en duurzaamheid (Bredeschool in de wijk Lekboulevard, HoogZandveld, en de gemeentewerf). Verder zijn zonnepanelen op diverse gemeentepanden gerealiseerd of in aanbouw. Alle ingekochte stroom en gas wordt in regionaal verband duurzaam ingekocht. In veel gebouwen is led verlichting aangebracht en worden appendages geïsoleerd. Deze maatregelen verdienen zich snel terug en worden daarom nu al vooruitlopend op het verder in kaart brengen uitgevoerd.

 

Vervolgstappen

De gemeente koos voor bbn als adviseur bij dit proces na een grondige selectieprocedure waaraan meerdere partijen deelnamen. Arne Balvers is trots op de opdrachtverlening door de gemeente Nieuwegein: “Wij bouwen graag mee aan de ambitie van de gemeente om toe te werken naar een klimaatneutrale stad. We verwachten dat ons advies straks een goede basis vormt voor vervolgstappen van de gemeente”.

 

Verduurzamingsrapport

bbn adviseurs stelt voor de gemeente voor elk gebouw een verduurzamingsrapport op, waarmee helder wordt wat er nodig is om het gebouw energieneutraal te krijgen. Met behulp van een verduurzamingsdashboard worden de effecten op portefeuilleniveau beschouwd: hoeveel kosten de gezamenlijke projecten? Aan welke verduurzamingsprojecten moet prioriteit worden gegeven? En zijn er gebouwen waarvoor het verstandiger is om niet op gebouwniveau te verduurzamen maar waarvoor beter elders compensatie kan worden gezocht?

 

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 226 74 00

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Atelier Verduurzamen

Werk je bij een gemeente aan het verduurzamen van vastgoed? En heb je interesse in praktische tips of inspirerende intervisie?


Meld je dan aan voor een gratis online ateliersessie!

Whitepapers

Bloggers