of 61869 LinkedIn

Nieuwe kans voor aanvragen Woningbouwimpuls

Vanaf 1 juli konden gemeenten subsidie aanvragen voor de Woningbouwimpuls. De eerste aanvraagronde is verstreken, maar vanaf november kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen. Gemeenten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls doen er goed aan nu al te beginnen met de voorbereiding.

Wat is de woningbouwimpuls?

De Woningbouwimpuls, een subsidie voor gemeenten van in totaal een miljard euro, is per 1 juli in werking getreden. De subsidie moet de bouw van nieuwe woningen stimuleren. Het eerste aanvraagtijdvak is ondertussen verstreken. Voor deze eerste tranche is een uitkeringsplafond van circa € 347,5 miljoen vastgesteld. Een deel van het totale budget is daarmee naar voren gehaald als anticyclische maatregel tegen de effecten van de coronacrisis.

 

Tweede aanvraagtijdvak

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kondigde in een kamerbrief van 20 mei aan dat zij van plan is in november een tweede aanvraagtijdvak te openen. Dit betekent dat gemeenten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls nu moeten beginnen met het voorbereiden van een aanvraag. Het uitkeringsplafond voor dit tweede aanvraagtijdvak bedraagt naar verwachting circa € 200 miljoen.

 

Provinciale steunverklaring vervalt

In dezelfde kamerbrief van 20 mei is aangekondigd dat de voorwaarde van een provinciale steunverklaring is komen te vervallen. Deze voorwaarde moest ervoor zorgen dat middelen zouden worden ingezet op plekken waar dat het meest noodzakelijk en effectief is. Het vervallen van de provinciale steunverklaring als voorwaarde betekent niet dat er in de beoordeling niet meer wordt gekeken naar de regionale behoefte en de noodzaak van het project.

 

Kleine gemeenten

De consultatiefase van het ontwerpbesluit riep vragen op over de netto toevoeging van 500 woningen als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie. Uit reacties bleek dat er bedenkingen waren over deze ondergrens en of dit zou leiden tot belemmering van regionale spreiding van de middelen. Desondanks is deze voorwaarde voor de eerste tranche behouden. Uit een inventarisatie bleek dat er, verspreid over het land, voldoende projecten in aanmerking kwamen uit zowel kleine als grote gemeenten. bbn adviseurs heeft met veel kleine gemeenten contact gehad en die gaven aan weinig nut te zien in de huidige Woningimpuls regeling. Voor deze gemeenten zou een verlaging van de ondergrens in latere tranches perspectief bieden.

 

In deze verhalen uit de praktijk leest u hoe de Woningbouwimpuls precies werkt.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Woningbouwimpuls? Download dan onze whitepaper.

Wilt u weten of uw gemeente in aanmerking komt voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls? Neem dan contact op met Maarten Pullen of Henk-Jan Molenaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 226 74 00

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers