of 59345 LinkedIn

Meer woningen in minder tijd

De woningbehoefte neemt in veel gemeentes sterker toe dan de woningvoorraad, door demografische ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, maar ook eenvoudigweg door een toename aan huishoudens.

Om in de fors stijgende behoefte aan woningen te kunnen voorzien, wilt u als gemeente de daarvoor bestemde gronden in uw portefeuille snel tot ontwikkeling brengen. Dit vraagt om een vlotte verkoop van de gronden aan woningbouwontwikkelaars. Vaak zien we echter dat de verkoopprocedure onnodig complex zijn. Als gevolg worden gronden niet meteen verkocht en duurt het langer voordat projecten van de grond komen. Hoe kan dit?

 

Ingewikkelde aanbestedingsprocedures voor grondverkoop

Versnelling van de woningbouwproductie en tijdrovende aanbestedingsprocedures hinderen elkaar. Grondverkoop door de gemeente is in beginsel niet aanbestedingsplichtig. Alleen indien er specifieke voorwaarden gelden, kan de verkoop wel onder de werkingssfeer van de Aanbestedingswet vallen. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan het stellen dat er naast woningbouw ook een voorziening voor de gemeente gebouwd moet worden door de ontwikkelaar.

 

Men heeft niet altijd scherp wanneer wel en wanneer niet hoeft te worden aanbesteed. Veel gemeenten kiezen daarom in de praktijk voor ingewikkelde (aanbestedings)procedures, ook al zijn deze in veel gevallen overbodig. Door de bureaucratische processen en lange doorlooptijd schrijven partijen niet in of trekken zij zich tussentijds terug. De gewenste snelle verkoop komt niet tot stand. Het resultaat is dat de gewenste versnelling van de woningbouwproductie niet plaatsvindt.

 

Volle orderportefeuilles bij bouwbedrijven


Afbeelding
Grafiek: Orderportefeuille woningbouw in aantal maanden, bron: EIB

 

Eerder konden gemeenten vaak kiezen uit verschillende partijen die in concurrentie op een prijsvraag reageerden. Tegenwoordig is de situatie volledig veranderd. De orderportefeuilles voor woningbouw zitten namelijk historisch vol. In april 2018 hadden bouwbedrijven volgens het EIB gemiddeld maar liefst 10,9 maanden aan werkvoorraad. Het is maar te begrijpelijk dat deze bedrijven dan ook niet zullen inschrijven voor projecten met een te laag budget, een te ingewikkelde en tijdrovende procedure of een te groot risico. Zij hebben immers nog werk op voorraad en kunnen bij het kiezen van hun toekomstige projecten selectief zijn.

 

Kies voor een pragmatische aanpak bij grondverkoop

Als gemeente 'de gebiedsontwikkeling faciliteren' betekent tegenwoordig meer dan alleen het verlenen van publiekrechtelijke medewerking. Veel partijen willen meeliften en profiteren van de goede tijden in de bouwsector. Op grond die u vandaag verkoopt, kunnen op hele korte termijn al de eerste bewoners hun intrek nemen. Althans dat is wat ontwikkelaars graag willen. Gemeentes doen er goed aan om procedures zo eenvoudig mogelijk vorm te geven en doorlooptijden kort te maken. Denk mee met de partijen die u nodig heeft om de woningbouw te realiseren door de grondverkoop pragmatisch te benaderen. Zo kunnen projecten in een stroomversnelling belanden.

 

Daarbij is het belangrijk om te kunnen onderbouwen dat een grondtransactie tegen een marktconforme prijs plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door een taxateur in te schakelen om de grond te waarderen of door het opstellen van een grondwaardeberekening door een extern planeconoom.  In de praktijk is al gebleken dat dit goed werkt. Door op een frisse, simpele en betrokken manier om te gaan met de grondverkoop, kunnen de nodige gebiedsontwikkelingen sneller van de grond komen.

 

Neem voor meer informatie contact op met Teresa Fiolka, ta.fiolka@bbn.nl / Tel: 088 – 2262408.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100, 3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers