of 58952 LinkedIn

Informatieplicht Energiebesparing: Is uw vastgoedregistratie toekomstproof?

Afbeelding1 juli aanstaande gaat de informatieplicht energiebesparing in: per die datum moet elke gemeente uiterlijk aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doorgeven welke energiebesparende maatregelen voor het gemeentelijk vastgoed zijn genomen. Een hele kluif op zich. Waar echter vaak aan voorbij wordt gegaan, zijn de andere eisen die de informatieplicht impliciet stelt aan uw vastgoedregistratie. Is uw vastgoedregistratie toekomstproof?

Wat heb ik nodig om aan de informatieplicht te kunnen voldoen?

Ten eerste een overzicht van energiebesparende maatregelen die zijn genomen voor uw gemeentelijke gebouwen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dat spreekt voor zich, en als het goed is bent u hier inmiddels op voorbereid.

 

De plicht geldt voor alle gebouwen die uw gemeente in eigendom heeft. Ook geldt de plicht voor alle gebouwen die uw gemeente geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft, ook al bent u als gemeente geen eigenaar. Dit vraagt om een volledig overzicht van alle panden in uw vastgoedportefeuille: een overzicht van alle panden waarvan uw gemeente eigenaar en/of gebruiker is. De meeste gemeenten hebben de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt in het samenstellen van zo'n overzicht. Tot zover verwachten we geen grote hobbels. 

 

Dan krijgen we de details. De plicht geldt voor bedrijven ('inrichtingen') waarvan het jaarverbruik aan energie en/of aardgas boven een afgesproken grens ligt. Dit jaarverbruik is terug te vinden in de eindafrekening van de nutsbedrijven. Of misschien brengen slimme meters het actuele verbruik wel in kaart. Informatie die meestal dus wel beschikbaar is, maar lang niet altijd met één druk op de knop op gebouwniveau opvraagbaar is.

 

Nog een belangrijk detail: wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van de energiebesparende maatregelen aan de RVO? De 'drijver van de inrichting' moet de melding doen. Dit kan zowel u als eigenaar zijn, of u als gebruiker. De eigenaar is verantwoordelijk voor het doorgeven van alle erkende maatregelen die samenhangen met het gebouw. De gebruiker is weer verantwoordelijk voor het melden van maatregelen die samenhangen met de organisatievoering. Wie precies wat doorgeeft, hangt ook af van wat er in het huurcontract staat. Bij gebouwen met meerdere gebruikers vraagt dit dus om goede afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is, als dit niet geheel blijkt uit het huurcontract. Het zou prettig zijn als deze afspraken ook ergens geregistreerd staan, en per gebouw  makkelijk opvraagbaar zijn.


Stok achter de deur

Ok, het is een hele kluif. En als u niet voldoet aan de informatieplicht, bent u in overtreding – met mogelijk een dwangsom als gevolg. Maar het verzamelen van de benodigde informatie hoeft niet in één keer efficiënt en goed. De informatieplicht is wel een mooie stok achter de deur om uw vastgoedregistratie onder de loep te nemen en aan te vullen. Misschien kan hierbij wel een automatische koppeling gemaakt worden tussen de basisgegevens op gebouwniveau en  bijvoorbeeld verbruiksgegevens van energie en/of aardgas.

 

En als u toch aan de slag gaat met het compleet maken van alle gebouw- en gebruiksgegevens, zou het mooi zijn om alvast voorbereid te zijn op wetgeving in de nabije toekomst. Dit zal namelijk weer aanvullende eisen stellen aan uw vastgoedregistratie. Neem bijvoorbeeld het minimaal verplichte energielabel C voor kantoren per 2023. Dit geldt voor gebouwen met meer dan 50% gebruiksoppervlak kantoor én waarvan het kantooroppervlak groter is dan 100 m². Kantoren die uw gemeente binnen twee jaar wil slopen, transformeren of onteigenen vallen weer buiten deze regel, net als monumenten. Heeft u dit al in kaart?

 

Wilt u meer weten over hoe u uw vastgoedregistratie efficiënt en toekomstproof kunt inrichten? Neem voor meer informatie contact op met bbn adviseurs, via info@bbn.nl of 088-226 74 98.


Lees ook onze whitepaper 'Slim verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille'.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Deelnemen aan een gratis Masterclass?

Woningbouw versnellen in uw gemeente

9 april 2020

Meer informatie

De businesscase van maatschappelijk vastgoed

7 mei 2020

Meer informatie

Circulair bouwen haalbaar maken  

12 mei 2020

Meer informatie

Slim verduurzamen doe je zo

19 mei 2020

Meer informatie

Vastgoednota en portefeuilleplan

26 mei 2020

Meer informatie

Het Huis van de Stad -

De place to be

28 mei 2020

Meer informatie

Whitepapers

Bloggers