of 59318 LinkedIn

De lange armen van vastgoedbeleid

Vanmorgen liep ik naar de achterkant van de tuin om de kippen te voeren. Ik zag een groot spinnenweb bij het tuinhuis. Eerder was het me nog niet opgevallen, maar de ochtenddauw accentueerde nu de structuur goed. Al strooiend met het graan legde ik de parallel met het vastgoedbeleid waar ik voor een gemeente mee bezig ben. De spin staat voor het vastgoedteam, die als een 'spin in het web' moet gaan functioneren voor het gemeentelijke vastgoedproces. Het web staat voor alle andere teams en afdelingen waar team vastgoed mee moet samenwerken en de processen die daarmee samenhangen.

Vastgoedbeleid, wat is dat?

In het vastgoedbeleid schetsen we de maatschappelijke, financiële en organisatorische kaders waarbinnen de gemeente straks wil werken aan de vastgoedportefeuille. En het zorgt ervoor dat alle relevante neuzen dezelfde kant op gaan staan. Dit maakt uitvoering straks een stuk gemakkelijker. We presenteren het vastgoedbeleid straks in een kadernota vastgoed en laten dit vaststellen door de gemeenteraad.

 

Het vastgoedbeleid legt de basis voor professionalisering van het gemeentelijke vastgoedproces. De wens tot professionalisering kan op verschillende manieren ontstaan. Bij deze gemeente is een reorganisatie de directe aanleiding. Bij andere gemeenten wil bijvoorbeeld de gemeenteraad meer zicht op de resultaten van het gemeentelijk vastgoed, kan vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, moet de dienstverlening naar de bewoners/gebruikers toe beter of moet de gemeentelijke organisatie efficiënter met vastgoedvraagstukken omgaan.

 

Voor het opstellen van vastgoedbeleid maakt het vertrekpunt niet uit. Of nu alle vastgoedtaken nog verspreid liggen binnen de gemeente of dat er al een vastgoedteam of -afdeling is opgericht van waaruit alle taken centraal worden opgepakt. Het gaat om de 'next step' en hoe deze vorm te geven.

 

Wat levert het op?  

Als het goed is, gaat het vastgoedproces binnen uw gemeente na de vaststelling van de vastgoednota er anders - en er hopelijk vooral professioneler - uit zien. De gevolgen zijn merkbaar bij verschillende afdelingen binnen de gemeente.

…..Financiën moet bijvoorbeeld ineens meer gestructureerde rapportages aanleveren over de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de vastgoedportefeuille - en dan ook nog het liefst op objectniveau, zodat de vastgoedspecialisten onder andere de kostprijsdekkende huur kunnen bepalen. En er is ook nog een accountmanager die ineens dichter op het facturatieproces zit…..

.….De beleidsafdelingen worden gevraagd om een inschatting te maken van de toekomstige vraag naar sportaccommodaties, wijkcentra, theaters etc. – en dit het liefst op te schrijven in accommodatiebeleid. Ook is het gesprek met de vastgoedspecialist anders geworden. Er is nu een duidelijker scheiding tussen werkzaamheden die puur (bv. het maatschappelijk rendement van) de gebruiker betreffen en het vastgoed waar de gebruiker in gehuisvest is….

 

AfbeeldingKortom, de poten van het vastgoedproces strekken ver binnen de gemeentelijke organisatie. Naast uitdagingen biedt dit ook kansen. Zo is de gemeentelijke vastgoedportefeuille de ideale gelegenheid om als gemeente zelf aan de slag te gaan met duurzaamheidsdoelstellingen en de energietransitie. Ambities op dit vlak horen ook thuis in het vastgoedbeleid.

 

Interessant, maar hoe stel ik dan zo'n vastgoednota op?

Er zijn vele varianten denkbaar. De volgende zaken tellen allemaal mee in de keuze: het gewenste detailniveau van het vastgoedbeleid, de mate van centralisatie van vastgoedtaken, de doelstellingen voor professionalisering en de al aanwezige vastgoedkennis en -visie van de betrokken medewerkers. Vanwege de interne reikwijdte heeft het betrekken van andere betrokken (beleids)afdelingen in ieder geval de voorkeur. Of dit nou door middel van interviews of workshops is, of het laten meelezen met de conceptnota.

Kan vastgoedbeleid ook de professionalisering binnen uw gemeente vooruit helpen? En welke vorm past dan het beste bij uw situatie?

 

Neem voor meer informatie contact op met Saskia Koene sm.koene@bbn.nl, tel. 088-2262465.


Lees ook de whitepaper 'Eerste hulp bij ontwikkelen van vastgoedbeleid' over de onderwerpen die thuis horen in vastgoedbeleid en welke keuzes er te maken zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100, 3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers