of 65378 LinkedIn

Yoeri Schenau

Directeur Duurzaamheid

Meer info


+31 (0)6 2706 1331

 • De duurzame worsteling

  Reageer

  Wees moedig in je ongemak.

  De weg naar een duurzamere wereld ligt bezaaid met voetangels en klemmen. Een bochtig parcours waar het niet zelden twee stappen vooruit en weer eentje terug gaat. In mijn functie als duurzaamheidslead is optimisme (met een scheutje opportunisme) onontbeerlijk. Maar ik heb momenten dat het knaagt. De vooruitgang gering, het tempo te laag. Dan is fijn als je even wat groene energie kan bijtanken. Springtij op Terschelling is elk jaar weer zo’n oplaadmoment. Drie dagen lang met 750 genodigden van divers pluimage filosoferen over een betere wereld. Wat moeten we doen, zitten we op de goede weg?

 • Kickstart van de circulaire economie

  Reageer

  De verkiezingen zijn achter de rug. Hoewel de politiek nu goed moet nadenken over het leggen van de ingewikkelde formatiepuzzel is het zaak om ondanks ‘de zaak Rutte’ snel te formeren om Nederland uit de coronacrisis te leiden. Hoe? Door de inhoud centraal te stellen! Dat is niet alleen mijn mening, maar ook die van veel politieke kopstukken. Nu de politiek vooral druk is met zichzelf, vroeg ik me af hoe we ´Building back better’ voor Nederland het beste kunnen vormgeven.

 • Energietransitie als banenmotor

  1 reactie

  In het klimaatakkoord stellen we concrete CO2-reductiedoelen. Laten we die versneld realiseren en zo de economische gevolgen van de coronacrisis aanpakken! Hoe!? Hieronder schets ik vijf concrete maatregelen. Dit is de derde blog in een serie van vier waarin ik inga op duurzame maatregelen voor na de ‘first response’ op de corona crisis. Hoe pakken we dat samen aan... In mijn eerste blogs riep ik het kabinet op om de economische crisis te bestrijden met CO2-uitstoot verlagende investeringen en met concrete investeringsmaatregelen en suggesties te komen.

 • Nu kiezen voor duurzame economie na corona

  Reageer

  De corona crisis raakt ons allemaal. Alle inspanningen richten we nu logischerwijs op het onder controle krijgen van het virus, de gezondheidsgevolgen en het veiligstellen van huishoudensinkomens. Tegelijkertijd zien we overheden en centrale banken ongekend hoge bedragen vrijmaken voor zzp’ers en bedrijven met acute geldnood. Straks komt de tweede fase. Dan moeten we concrete keuzes maken hoe we de economie én werkgelegenheid weer op de rails krijgen voor de lange termijn; laten we dat vooral duurzaam doen! Werkgelegenheid en duurzaamheid gaan hand in hand.

 • Betalen per kilometer, dat is toch heel normaal...

  1 reactie

  Het Rijk zit in een spagaat. Het aantal files stijgt en de uitstoot van het wegverkeer neemt toe, maar de overheidsinkomsten binnen dit domein dalen in de toekomst door de groei van elektrische voertuigen (geen accijnzen op brandstof). De vraag is hoe ze de belastingopbrengst van 16 miljard euro per jaar borgen en voorkomen dat een steeds kleinere groep hiervoor de rekening betaalt.

 • Uitspraak Raad van State rond windmolens steunt energietransitie

  4 reacties

  Zoals bij veel windparken was ook tegen de komst van Windpark Greenport Venlo veel verzet. Zoveel zelfs dat de gemeenteraad van Venlo niet wilde instemmen met het bestemmingsplan. Dit ondanks dat het park voldoet aan haar eigen beleid en relevante wet- en regelgeving. Uit de uitspraak van de Raad van State (RvS) van eind december volgt dat de raad een zorgvuldigere en meer op feiten gebaseerd besluit had moeten nemen. Er moet kortom een degelijke inhoudelijke afweging plaatsvinden op basis van alle betrokken belangen. Dat de RvS daar nu op wijst is een steun in de rug voor de energietransitie!

 • Future love; kunst inspireert duurzaamheid en innovatie in de bouw

  Reageer

  “Het besef dat we echt bij onszelf moeten beginnen, dat ik kan starten door mezelf uit te spreken.” Deze reactie kreeg ik naar aanleiding van Future Love. Dit event stond dit jaar in het teken van duurzaamheid en innovatie in de bouwsector. Met klanten en partners namen we een deep dive om elkaar te helpen innovatie in de sector aan te jagen en meer duurzame impact te realiseren.

 • PAS op de plaats, hoe verder?

  1 reactie

  AfbeeldingVeel van onze klanten worstelen met de onzekerheid die is ontstaan na de vernietiging van het PAS, waardoor veel projecten nu stil liggen. Voor mij een goede reden om me een dag op te sluiten met collega’s en tevens ecologen Eric Schouwenberg en Reinoud Kleijberg. Samen zijn we de oplossingsrichtingen langsgegaan. Voor een klein deel van de projecten biedt de ADC-toets uitkomst. Voor de meeste projecten is de saldering de meest zekere weg.

 • Vernietiging PAS helpt behalen klimaatdoelen

  7 reacties

  Het kan niemand ontgaan zijn dat we flink discussiëren nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand verwees. Niet eerst bouwen en daarna kijken of we voldoende maatregelen nemen om de natuurdoelen te halen. En weet je... Ik denk dat Nederland beter af is zonder PAS. We dwingen bestuurders nu échte keuzes te maken. De enige oplossing is minder uitstoot; een win voor natuur, klimaat en een gezonde leefomgeving.

 • Zoden aan de dijk!

  Reageer

  AfbeeldingHet Kabinet presenteerde afgelopen vrijdag het veelbesproken klimaatakkoord. Naar goed Nederlands gebruik werd er volop gepolderd voorafgaand aan het definitieve akkoord. Het Kabinet balanceert in een Houdini-achtige act tussen wat écht nodig is om de CO2 doelstelling te halen en het draagvlak in de samenleving. Het middel: verleiding. Ik vraag me af of het klimaatakkoord in de praktijk ook echt zoden aan de dijk zet. Zonder het akkoord teniet te doen vind ik dat het een tandje ambitieuzer had gemogen...

 • Hoe duurzaam zijn wij zelf?

  Reageer

  De Dag van de Duurzaamheid is een mooi moment voor zelfreflectie. Duurzaamheid zit in de kern van onze strategie ‘Creating a sustainable future’. Wij hebben duurzame oplossingen voor onze klanten. Toch is duurzaam gedrag ook binnen Arcadis niet altijd vanzelfsprekend...

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Afbeelding

Bloggers

Whitepapers