of 58952 LinkedIn

Yoeri Schenau

Programmamanager Duurzaamheid

Meer info


+31 (0)6 2706 1331

 • Uitspraak Raad van State rond windmolens steunt energietransitie

  4 reacties

  Zoals bij veel windparken was ook tegen de komst van Windpark Greenport Venlo veel verzet. Zoveel zelfs dat de gemeenteraad van Venlo niet wilde instemmen met het bestemmingsplan. Dit ondanks dat het park voldoet aan haar eigen beleid en relevante wet- en regelgeving. Uit de uitspraak van de Raad van State (RvS) van eind december volgt dat de raad een zorgvuldigere en meer op feiten gebaseerd besluit had moeten nemen. Er moet kortom een degelijke inhoudelijke afweging plaatsvinden op basis van alle betrokken belangen. Dat de RvS daar nu op wijst is een steun in de rug voor de energietransitie!

 • Future love; kunst inspireert duurzaamheid en innovatie in de bouw

  Reageer

  “Het besef dat we echt bij onszelf moeten beginnen, dat ik kan starten door mezelf uit te spreken.” Deze reactie kreeg ik naar aanleiding van Future Love. Dit event stond dit jaar in het teken van duurzaamheid en innovatie in de bouwsector. Met klanten en partners namen we een deep dive om elkaar te helpen innovatie in de sector aan te jagen en meer duurzame impact te realiseren.

 • PAS op de plaats, hoe verder?

  1 reactie

  AfbeeldingVeel van onze klanten worstelen met de onzekerheid die is ontstaan na de vernietiging van het PAS, waardoor veel projecten nu stil liggen. Voor mij een goede reden om me een dag op te sluiten met collega’s en tevens ecologen Eric Schouwenberg en Reinoud Kleijberg. Samen zijn we de oplossingsrichtingen langsgegaan. Voor een klein deel van de projecten biedt de ADC-toets uitkomst. Voor de meeste projecten is de saldering de meest zekere weg.

 • Vernietiging PAS helpt behalen klimaatdoelen

  7 reacties

  Het kan niemand ontgaan zijn dat we flink discussiëren nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand verwees. Niet eerst bouwen en daarna kijken of we voldoende maatregelen nemen om de natuurdoelen te halen. En weet je... Ik denk dat Nederland beter af is zonder PAS. We dwingen bestuurders nu échte keuzes te maken. De enige oplossing is minder uitstoot; een win voor natuur, klimaat en een gezonde leefomgeving.

 • Zoden aan de dijk!

  Reageer

  AfbeeldingHet Kabinet presenteerde afgelopen vrijdag het veelbesproken klimaatakkoord. Naar goed Nederlands gebruik werd er volop gepolderd voorafgaand aan het definitieve akkoord. Het Kabinet balanceert in een Houdini-achtige act tussen wat écht nodig is om de CO2 doelstelling te halen en het draagvlak in de samenleving. Het middel: verleiding. Ik vraag me af of het klimaatakkoord in de praktijk ook echt zoden aan de dijk zet. Zonder het akkoord teniet te doen vind ik dat het een tandje ambitieuzer had gemogen...

 • Hoe duurzaam zijn wij zelf?

  Reageer

  De Dag van de Duurzaamheid is een mooi moment voor zelfreflectie. Duurzaamheid zit in de kern van onze strategie ‘Creating a sustainable future’. Wij hebben duurzame oplossingen voor onze klanten. Toch is duurzaam gedrag ook binnen Arcadis niet altijd vanzelfsprekend...

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Bloggers

Whitepapers