of 65378 LinkedIn

Water, daar krijgen we genoeg van!

Water, daar krijgen we genoeg van! Weg ermee! Maar is dit wel zo handig in deze tijd van nadenken over hergebruik? Hebben we er inderdaad zoveel van dat we het lekker weg kunnen laten stromen?

Water, daar hebben we genoeg van. We geven het zelfs steeds meer ruimte. Om droge voeten te houden pompen we het zo snel mogelijk naar zuivering of zee. Weg ermee! Maar is dit wel zo handig in deze tijd van waar we nadenken over hergebruik? Hebben we er inderdaad zoveel van dat we het lekker weg kunnen laten stromen? Nee! Afgelopen week kopte het AD: ”De Aarde krijgt dorst”. En het Wereld Economisch Forum constateert dat de grootste risico’s voor de bedrijfscontinuïteit niet langer politiek-economisch van aard zijn, maar het gevolg van milieu en sociale spanningen. Daarom daag ik professionals en ondernemers uit om de voortrekkersrol van ons land in watermanagement de komende tijd steviger op te pakken met het Deltaplan Zoetwater en de vijf gepresenteerde Transitieagenda’s Circulaire Economie.

Het is een misverstand te denken dat droogte en mislukte oogsten een ver van mijn bed show zijn.  Hoewel een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt, zijn onze watervoorraden eindig. Het merendeel is voornamelijk zout. En dat kunnen we niet gebruiken. Slim omgaan met onze zoetwatervoorraden is een must. Sectoren als de voedingsmiddelenindustrie, landbouw en kunststofindustrie maken dit in hun transitieagenda’s ook zeer duidelijk.

 

Tot zover weinig nieuws. Het besef dat onze kuststrook aan het verzouten is en onze hogere zandgronden aan het verdrogen zijn resulteerde in het Deltaplan Zoetwater. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de zoetwatervoorraad in Nederland nu en in de toekomst. En vervolgens maatregelen te definiëren die we regionaal kunnen realiseren. Water is echter een lastig goedje. Wat in het westen van Nederland werkt, kan juist tot problemen leiden in andere gebieden. Water is lokaal, dat plaatselijke aandacht en aanpak vraagt. Ook in Nederland moeten we aan de slag.

 

Het begint met kennis en inzicht in de zoet- en zoutwater knelpunten. Daarom startten we het project COASTER. Met collega’s en kennispartners KWR Watercycle Research en Deltares ben ik daar ook zelf bij betrokken. We zoeken concreet naar oplossingen voor de zoetwatervraag van de glastuinbouw, de stad, het bestrijden van zoutwater in de polders en het vergroten van de strategische voorraden van de drinkwaterbedrijven. Dat alles in het meest dicht bebouwde stukje van Nederland, het gebied tussen Den-Haag, het Westland en Rotterdam.

 

Winst

Ik vind dit een prachtvoorbeeld, gebaseerd op een pragmatische aanpak, met zakelijk realisme als uitgangspunt. We maken slim gebruik van zoet regenwater dat ‘over is’ in natte periodes. Dat overtollige water wordt niet langer direct naar riool, rivier en zee afgevoerd, maar voortaan opgeslagen in de ondergrond. Het is dan beschikbaar in perioden van tekorten. Op andere plaatsen wordt brak grondwater, dat voor miljoenen schaden in de polders zorgt, afgevangen. We halen het zout eruit en brengen het zoetwater weer terug in de grond, in de polder of in de duinen van het drinkwater bedrijf. Dat het loont is zeker. Nu nog berekenen wat het grootste maatschappelijke rendement oplevert.

Dit leidt tot winst: voor duurzaamheid, onze planeet, de portemonnee en onze economie. Dit blijkt duidelijk uit evaluaties van pilots in onder meer Zuidwest Nederland. Het economisch voordeel is divers. Doordat zout grondwater wordt teruggedrongen waar slimme putsystemen zijn gerealiseerd, nemen de opbrengsten van de teelt op deze gronden toe, de belasting van rioolsystemen af, evenals het gebruik van oppervlaktewater. Voor de ondernemers in het gebied biedt dit de mogelijkheid om hun eigen watersysteem meer circulair te maken. Positieve spin-off dus: het leidt tot een robuuster watersysteem en verkleint de risico’s van discontinuïteit in hun bedrijfsprocessen.


Hergebruik verbreden

Met de ervaringen uit verschillende pilots in de achterzak, zoeken we met partners - drinkwater bedrijven, grotere multinationals en waterbeheerders elders in de wereld (Mexico, Singapore, India) - naar mogelijk breder hergebruik van andere zoetwaterbronnen. Denk aan hergebruik van gezuiverd water van afvalwaterzuiveringsinstallaties en water dat vrijkomt bij het verwerken van grondstoffen. Of hergebruik van koel- en verwarmingswater. Dit kan zelfs dubbeleffect hebben door de warmte terug te winnen. Interessante opties voor opdrachtgevers, met wie we stap voor stap bouwen aan circulair en integraal watermanagement.


Ik daag de ondernemers in die sectoren dan ook uit om samen met mij en mijn collega’s de ervaringen uit eerdere pilots te benutten en een grote circulaire stap voorwaarts te maken. Doet u mee? Het loont, want van circulair watermanagement krijgen we geen genoeg.

 

Deze publicatie is onderdeel van een serie blogs over circulaire economie. 

 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op:
ALWA Coastar Rapport
Coastar zout op afstand zoet op voorraad
Spotlight on reduce reuse and recycle
www.alliedwaters.com 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

Bloggers

Whitepapers