of 59318 LinkedIn

Voldoende water in de toekomst dankzij slim gebruik van de ondergrond

Arcadis Reageer

Tijdens de COASTAR-conferentie in Scheveningen op 18 mei 2018, geopend door Deltacommissaris Wim Kuijken, ondertekenden elf partijen de intentieverklaring waarin zij beloven zich in te spannen voor verdere ontwikkeling en toepassing van COASTAR. Dit zijn Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen, LTO Glaskracht, Allied Waters, Arcadis en kennisinstituten Deltares en KWR. Het streven is om in 2021 onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over het breder toepassen van COASTAR, in Nederland en elders in de wereld, om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende water is voor iedereen.

Waarom COASTAR?

Veel regio’s in Nederland kampen met pieken en dalen in het zoetwateraanbod. De hedendaagse piekbuien doen vermoeden dat Nederland geen watertekort heeft. Maar de laatste zomers hebben bijvoorbeeld tuinders wel degelijk te maken gehad met droogte. COASTAR is een Nederlandse innovatieve oplossing, waarbij Arcadis betrokken is, om zoetwater tijdelijk in de bodem op te slaan en later te benutten. Daarnaast kan binnen COASTAR ook brak grondwater worden gewonnen, wat kan leiden tot minder verzilting en een mogelijke extra bron voor de bereiding van drinkwater en gietwater. COASTAR houdt ‘zout op afstand en zoet op voorraad’ en is ook toepasbaar in andere deltagebieden ter wereld.


Wat is COASTAR?

De Nederlandse delta is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. Daarom is er veel zoetwater nodig. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken het zoetwater steeds schaarser. Tegelijkertijd zijn er vaker perioden met veel neerslag. Al dat regenwater zou een oplossing kunnen bieden voor de zoetwaterschaarste, maar bovengrondse opslag van regenwater vergt veel te veel kostbare vierkante meters grond. Een groot deel van het tijdelijke wateroverschot spoelt nu dus onbenut weg, terwijl bijvoorbeeld tuinders en industrie regelmatig te maken hebben met droogte. COASTAR gaat uit van een nieuwe aanpak van het zoetwatervraagstuk in laag-Nederland, waarbij de omgeving en ondergrond slim benut worden. De afgelopen tijd is het COASTAR-concept in Zuid-Holland op verschillende plaatsen onderzocht, zoals in het Westland, in polder de Noordplas en in duingebied Solleveld.

 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

 

 

 

Bloggers

Whitepapers