of 61819 LinkedIn

Vernietiging PAS helpt behalen klimaatdoelen

Het kan niemand ontgaan zijn dat we flink discussiëren nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand verwees. Niet eerst bouwen en daarna kijken of we voldoende maatregelen nemen om de natuurdoelen te halen. En weet je... Ik denk dat Nederland beter af is zonder PAS. We dwingen bestuurders nu échte keuzes te maken. De enige oplossing is minder uitstoot; een win voor natuur, klimaat en een gezonde leefomgeving.

Wettelijk hebben we doelen vastgelegd die we voor natuur moeten realiseren. Deze doelen halen we niet met een te hoge stikstofdepositie in de natuurgebieden. De stikstof wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door onze industrie en mobiliteit maar ook de veehouderijen stoten stikstof uit. Om vergunningen te kunnen verlenen voor deze activiteiten maar ook de natuurdoelen te halen was het PAS bedacht. De rechter heeft hier een streep door gezet om niet zeker is dat de natuurdoelen met de maatregelen uit het PAS worden gehaald. Nieuwe en nog niet onherroepelijke vergunningen voor bouwprojecten met stikstof uitstoot kunnen nu niet meer terugvallen op het PAS. En dus ligt heel ontwikkelend, ondernemend en bouwend Nederland stil. Projecten zoals verlening van de A15, Logistiek Park Moerdijk en de uitbreiding van vliegveld Lelystad hebben nu een probleem.

 

Worden we er uiteindelijk beter van zonder het PAS? Ik denk het wel. Ons echte probleem is dat we teveel stikstof uitstoten. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen met zeer kleine effecten niet doorgaan. Elke toename is immers teveel, hoe klein de toename ook is. Om de economie niet te laten stagneren moeten we dus keuzes maken. De enige weg die echt zoden aan de dijk zet is onze stikstofproductie aan de bron flink omlaag te brengen. Dit betekent dat we toe moeten naar een kleinere veestapel en schonere industrie. Ook het terugdraaien van de maximum snelheid op snelwegen is wat mij betreft een goeie maatregel om de stikstofuitstoot verder terug te dringen om de natuurdoelen te halen en andere ontwikkelingen mogelijk te maken.

 

Dan de link het Klimaatakkoord. Drie weken geleden werd duidelijk dat Nederland niet gaat voldoen aan het gerechtelijke vonnis in de Urgenda-zaak. Die zaak ging erover dat Nederland in 2020 fors minder CO2 uit moet stoten dan in 1990. We gaan de doelstellingen bij lange na niet halen. Het is ook maar zeer de vraag of we doelstelling voor 49 procent CO2 reductie in 2030 uit het Klimaatakkoord gaan halen. Het goeie nieuws is dat de uitspraak van de Raad van State over het PAS ons gaat helpen in het behalen van de klimaatdoelen. Activiteiten die stikstof uitstoten, stoten namelijk ook CO2 en fijnstof uit. Industriële bedrijven en veehouderijen zijn afhankelijk van vergunningen om te kunnen produceren (license to operate). Voor een verandering of uitbreiding van hun bedrijfsvoering zullen ze moeten voldoen aan strengere regelgeving rondom stikstofdepositie; ze mogen geen significant negatief effect veroorzaken op natuurgebieden in de omgeving. Voor veel natuurgebieden geldt dat elke toename een significant negatief effect kan opleveren.

 

Bedrijven die hun bestaande productie uitbreiden, kunnen misschien nog compenseren door het bestaande productie proces te optimaliseren. Bedrijven die nieuw willen bouwen moeten veel eerder dan het klimaatakkoord nu voorschrijft toe naar stikstof-neutrale – en daarmee CO2- en fijnstof-neutrale – productieprocessen. Een win voor het klimaat en een win voor een gezonde leefomgeving wat mij betreft. Dergelijke ontwikkelingen zie ik nu al. Zo worden in de bestemmingsplannen van Logistiek Park Moerdijk en Greenport Venlo stikstof uitstotende bedrijven in de basis uitgesloten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.Jansen op
Zouden ze in het buitenland ook rekening houden met het advies van het Europees Hof, op grond waarvan de RvS nu het PAS afschiet? Daar wordt toch ook bovenmatig stikstof geproduceerd.
Door Cees (Beleidsmedewerker) op
Reislustigen hebben in ieder geval niets te vrezen nu in Nederland de ministers van infrastructuur al jaren als marionetten bungelen aan de touwtjes die worden bediend door de luchtvaart- en autolobby! Ook minister Van Nieuwenhuizen zal er alles aan doen om haar ‘bazen’ te vriend te houden.
Door Spijker (n.v.t.) op
Voor de continuïteit van de desbetreffende projectmatige werken behoort natuurlijk een overgangsperiode te worden ingebouwd. Nu wordt beleid van de ene dag op de andere dag 180 graden gewijzigd. Dat is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zowel de Raad van State als dit Kabinet/Tweede Kamer krijgen de rode kaart voor dergelijk beleid.
Door kees (Informatiemanager) op
Ik zie hier vooral vrij kritische reacties op het artikel. Het adagium van de afgelopen 70 jaar is vooral economische groei geweest. Dit zou leiden tot werk en welvaart voor het overgrote deel van de bevolking. Inmiddels beseffen we ook dat er een keerzijde is aan die economische groei. Klimaat- en andere milieuproblemen, woningnood, intensieve veehouderij, etc. etc.. Het is dus een goede aanzet dat de Raad van State het PAS besluit naar de prullenmand heeft verwezen. We zullen anders moeten gaan denken dan in termen van meer reizen, meer bouwen, meer consumptie, meer export, etc. De RvS helpt ons hiermee.
Door hc (ex raadslid) op
Beste Youri,
Ik denk dat u er volledig naast zit. De veehouderij heeft vanaf 1984 diverse inspanningen verricht om de uitstoot van ammoniak,geur en CO2 naar beneden te krijgen. De prijzen van het voedsel zijn daarentegen amper gestegen. Wat betreft de bijdrage van de landbouw is 6% voor het klimaat. Maar er wordt een inspanning geleverd voor ruim 30% van de totale CO2. Maar belangrijker is dat de landbouw heel veeel CO2 voorkomt met restproducten en met gewassen telen wordt er ook veel zuurstof bijgedragen. U praat als een kip zonder kop als u zo over de Pas praat. Het beleid is democratisch tot stand gekomen en als een veehouder daar aan voldoet heeft hij rechten om te produceren. U weet ook dat het vliegverkeer,de auto's en zelfs de natuur draagt onvoldoende bij aan een oplossing. Kijk maar hoe de bossen worden onderhouden. Ik vindt het ongepast zoals u een belangrijke sector afschrijft. Het kwalitatief beste voedsel komt uit Nederland. Naast het het dierenwelzijn nergens op de wereld zo goed is. Denkt u alstublieft eens na wat u zegt.

Door jan (projectleider) op
Youri,
Ik ben benieuwd hoe we nu de woningnood onder vooral jongeren gaan oplossen nu de woningbouw in bepaalde delen van het land mogelijk stilvalt.
De regering roept van de ene kant dat er 75000 woningen/jaar nodig zijn terwijl ze aan de andere kant de bouwontwikkeling en bijbehorende projecten verbieden.
Door Eric (beleidsmedewerker) op
Beste Youri,
In je epistel mis ik aandacht voor de ongebreidelde bevolkingsgroei in Nederland. Dit vergt uiteraard uitbreiding van infrastructuur etc. Als de politiek niet langer weg zou kijken van deze bedreiging voor onze natuur, is een begin van een oplossing mogelijk in zicht.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers