of 63000 LinkedIn

Van weten en willen naar werken binnen regionaal afvalwaterteam

Reageer

Binnen het regionale samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem wordt in afvalwaterteams samengewerkt aan de gezamenlijke watertaken. Eén van de afvalwaterteams bestaat uit de gemeenten Ede, Barneveld en Veenendaal en waterschap Vallei en Veluwe. Doel van de samenwerking is kostenbesparing, kwaliteitsverbetering, innovatie en kennisdeling. Uit een verkenning is gebleken dat een groot deel van de gewenste kostenbesparingen is te bereiken door gezamenlijke visie- en beleidsvorming. Door vanuit een gezamenlijke scope ambities te bepalen en opgaven te definiëren wordt de afvalwaterketen als geheel beschouwd en vindt een andere afweging plaats dan nu (individueel) gebeurt.

Gezamenlijke visie- en beleidsvorming

Het afvalwaterteam heeft een gezamenlijke visie en beleidskader voor de belangrijkste beleidsthema’s binnen de afvalwaterketen ontwikkeld. Deze visie geeft richting aan strategische plannen en helpt bij kostenbesparing.

 

Arcadis heeft het team geholpen met een synchronisatie van de verschillende beleidsplannen. In een intensief traject tussen de vier waterpartners en Arcadis zijn de bouwstenen van het beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau geordend. Vervolgens is een tweede ordening aangebracht naar de thema’s hemelwater, gebruikt water en overkoepelende thema’s, zoals asset management. Parallel aan de beleidssynchronisatie is binnen Platform Water Vallei en Eem de vraag uitgewerkt ‘hoe zou een gebied eruit komen te zien als je het opnieuw zou mogen inrichten?’ Dit heeft geresulteerd in een regionale visie en leidende principes die zijn gebruikt voor de gezamenlijke visie van het afvalwaterteam.

 

Big wins

De winst zit voor alle vier de (afval)waterpartners met name in het gebruik van elkaars kennis en kunde om te sturen op een meer wijkgerichte/integrale aanpak en een duurzame ontwikkeling van de afvalwaterketen. Dit resulteert in de volgende big wins:

 

1)  Creëren van kansen voor ruimtelijke kwaliteit en voorkomen van uitbreiding van de zuiveringen door de vervangingsopgave van riolering te benutten in combinatie met afkoppelen;
2) Inspelen op klimaatverandering door water een plaats te geven in de openbare ruimte in combinatie met (wijkgerichte) herinrichting;
3) Verduurzamen van de waterketen door samen met partners in te zetten op energieterugwinning, hergebruik van reststoffen en emissiebeperking van o.a. nieuwe stoffen als medicijnresten en hormonen;
4)   Meer toekomstbestendige riolering in het buitengebied door heroverwegen van de riolering in het buitengebied.

 

Het verduurzamen van de waterketen en heroverwegen riolering buitengebied geldt in mindere mate voor gemeente Veenendaal. Deze gemeente heeft namelijk een relatief klein buitengebied en valt binnen een andere zuiveringskring.

 

Van weten en willen naar werken
Na de beleidssynchronisatie heeft de stuurgroep (bestuurders, managers en ambtelijke vertegenwoordigers) de ambities meteen vertaald in een uitvoeringsplan. In 2016 wordt bijvoorbeeld een task force rioolvernieuwing opgericht en worden op basis van ervaring bij andere gemeenten de mogelijkheden verkend om de (strategische) rioolvervangingsopgave risico gestuurd in te vullen. Ook worden er plannen gemaakt om te anticiperen op klimaat effecten, zoals wateroverlast, droogte en hittestress.

 

Meer informatie: Michel.Moens@arcadis.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers