of 64277 LinkedIn

Toon Boonekamp

Senior consultant Watertechnology & Energie

 

+31 (0)6 1134 8372 / Stel mij een vraag


  • Water, daar krijgen we genoeg van! Weg ermee! Maar is dit wel zo handig in deze tijd van nadenken over hergebruik? Hebben we er inderdaad zoveel van dat we het lekker weg kunnen laten stromen?

    Water, daar krijgen we genoeg van!

    Reageer

    Water, daar hebben we genoeg van. We geven het zelfs steeds meer ruimte. Om droge voeten te houden pompen we het zo snel mogelijk naar zuivering of zee. Weg ermee! Maar is dit wel zo handig in deze tijd van waar we nadenken over hergebruik? Hebben we er inderdaad zoveel van dat we het lekker weg kunnen laten stromen? Nee! Afgelopen week kopte het AD: ”De Aarde krijgt dorst”. En het Wereld Economisch Forum constateert dat de grootste risico’s voor de bedrijfscontinuïteit niet langer politiek-economisch van aard zijn, maar het gevolg van milieu en sociale spanningen. Daarom daag ik professionals en ondernemers uit om de voortrekkersrol van ons land in watermanagement de komende tijd steviger op te pakken met het Deltaplan Zoetwater en de vijf gepresenteerde Transitieagenda’s Circulaire Economie.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers