of 62812 LinkedIn

Toekomstbestendig wonen in Alphen aan den Rijn

Toekomstbestendig wonen in Alphen aan den Rijn. Perspectief voor Landschap én Stad
Arcadis Reageer

Gemeente Alphen aan den Rijn ligt in het Groene Hart en streeft naar een goede balans tussen landschap, water en woningen. Om in de toekomst te kunnen blijven genieten van alle kwaliteiten van de regio werkt de gemeente aan maatschappelijke opgaven die een meerwaarde creëren voor de stad. De verkenning hiervoor is het “Perspectief voor Landschap én Stad”.

Voor deze verkenning heeft de gemeente behoefte om verschillende omgevingsaspecten voor vier potentiële woningbouwgebieden in beeld te brengen. Met deze integrale beoordeling kan de gemeenteraad een gedegen afweging maken over waar nieuwe ontwikkelingen op een klimaatbestendige wijze kunnen plaatsvinden. 


Ontwikkellocaties

Voor de vier potentiële woningbouwgebieden (Oostervaartpark, Oog van Koudekerk, Gnephoek en Noordrand) heeft Arcadis zes omgevingsaspecten onderzocht: lucht, geluid, verkeer, bodem, water en ecologie. Deze aspecten geven een indicatie van de uitdagingen en kansen in relatie tot de gestelde ambities per locatie. Voor de locatie Gnephoek is aanvullend onderzoek gedaan naar verschillende varianten voor aanpassingen in het watersysteem. Op basis van de resultaten per omgevingsaspect en ingebrachte kennis is een advies gegeven over de meest haalbare ambities én over de ontwikkellocaties die de meeste potentie hebben om maatschappelijke opgaven te integreren. Denk aan klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en biodiversiteit. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de beoogde ontwikkellocatie bijdraagt aan waardecreatie voor de stad, om zo een aangenaam leefmilieu aan de bestaande infrastructuur toe te voegen.

 
Lees hier: Ontwikkelstrategie voor Landschap en Stad

 

Afbeelding


Vragen over dit project 

Nicolaas Sikkens, Adviseur Gebiedsontwikkeling

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers