of 65378 LinkedIn

Tips voor brandveilige gevelplaten aan de minister

Vandaag buigt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer zich in een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de Branchevereniging Isolatiemateriaal, brandveiligheidsexperts, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de brandveiligheid van gevelplaten.

Dit onderwerp is ook in Nederland een heet hangijzer sinds de dramatische brand in de Londense Grenfell Tower. Ik durf mij in redelijkheid af te vragen of er van een serieus gesprek sprake kan zijn. Aan de ene kant omdat het gesprek vooruitloopt op de resultaten van het nog lopende onderzoek naar de Grenfell Tower brand. Aan de andere kant omdat de betrokken partijen zich al op de posities hebben ingegraven, zoals uit de vooraf ingediende ‘positionpapers’ blijkt. Wie interesse heeft kan die lezen via www.tweedekamer.nl

 

Nu het hek al van de dam is, geef ik graag mijn visie op de aan de deelnemers voorgelegde vragen ...

 

Afbeelding 

1. In hoeverre worden er brandgevaarlijke gevelplaten gebruikt in de bouw? En op welke schaal?

In woningen en woongebouwen worden deze niet vaak gebruikt. In Nederland bouwden we voornamelijk met baksteen. Maar het kan in een oogwenk de verkeerde kant op gaan. De energietransitie en de daaraan verbonden energie-efficiencydoelstellingen zal Nederland dwingen om bij honderdduizenden woningen, waaronder vele hoogbouwwoningen, de bestaande steenachtige, gemetselde gevel, in te pakken in een dikke isolatielaag. Door de grootschaligheid van deze operatie neemt het risico dat er iets fout gaat toe. De brandveiligheid van die nieuwe thermische schil zal bepalend zijn voor de brandveiligheid in de toekomst. Dat zo’n brandveilige gevel niet vanzelfsprekend is, bleek in de uitzending van Zembla op 23 mei 2018. 


2. Waarom is dat toegestaan?

Brandgevaarlijke gevels zijn niet toegestaan, maar een brandbare gevel wel. Bij hoogbouw kan een brandende gevel niet geblust worden. Een brandbare gevel zou kunnen resulteren in een onbeheersbare gevelbrand. Ik heb daarom in mijn enthousiasme wel eens rondgevraagd waarom bij hoogbouw niet een onbrandbare (klasse A1) of een zo goed als onbrandbare gevel (klasse A2) wordt voorgeschreven, in plaats van de huidige klasse B die voor slecht brandbaar staat.
De reactie van deskundigen vind ik ontluisterend: “Ja, dat kan verstandig zijn”, maar dan komt de dooddoener “maar nee, dan zijn vele gangbare oplossingen niet meer bruikbaar”. Kennelijk staat niet de brandveiligheid maar de gangbare oplossing (lees: kostprijs) voorop. Bovendien impliceert ‘gangbare’ dat toepassing van suboptimale oplossingen eerder regel dan uitzondering zal zijn.


3. Zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat er brandgevaarlijke gevelplaten worden gebruikt in de bouw?

De huidige bouwvoorschriften zijn voldoende om de toepassing van brandgevaarlijke gevelplaten te voorkomen. Wel is er twijfel over de geschiktheid van brandklasse B voor niet voor de brandweer bereikbare gevels. Die twijfel moet mijns inziens worden weggenomen. Een voorlopige eerste stap zou het toepassen van brandklasse A1 of A2 kunnen zijn.

 

4. Welke rol zou de minister hierin moeten spelen?

De minister kan regelen dat elke gevel die buiten het bereik van de brandweer is een onbrandbare gevel moet zijn. En de totstandkoming van daarop gerichte Europese bepalingsmethoden ondersteunen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

Bloggers

Whitepapers