of 64231 LinkedIn

Snel naar resultaat bij verkenning InformatieVoorziening Omgevingswet (VIVO) Rijk

Reageer

Arcadis gaat de Verkenning InformatieVoorziening Omgevingswet(VIVO) Rijk uitvoeren. Deze brengt de veranderopgave in de informatievoorziening voor de verschillende Rijkspartijen in beeld: voor de ministeries (I&M, EZ, OCW, BZK, Defensie) en voor de rijksdiensten (RWS, ProRail, RVO, RVB, ILT en RCE). Voor de andere overheidslagen (gemeenten, waterschappen en provincies) zijn deze verkenningen reeds uitgevoerd.

Dit is een belangrijke stap in de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe omgevingswet vervangt in 2019 een woud aan bestaande  wetten en regels en zorgt ervoor dat planvormers, vergunningverleners en marktpartijen om beter samen te werken in het proces rondom planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat de Omgevingswet belooft, moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunen. Deze verzameling ICT-systemen, afspraken en registraties stelt alle relevante regelgeving en informatie over de leefomgeving beschikbaar en is bedoeld om de besluitvorming te versnellen.

 

Ryan van de Ven, sectorleider rijksoverheid bij Arcadis: “”Deze verkenning van de veranderingen in de informatievoorziening is uitdagend vanwege de korte doorlooptijd en vanwege de grote diversiteit aan activiteiten en processen van de verschillende Rijkspartijen. We sturen aan op een compacte verkenning, die zich richt op de essentie van de veranderopgave waar de gezamenlijke Rijkspartijen voor staan. Net als bij de eerdere VIVO voor de waterschappen, komt onze ervaring met wet- en regelgeving en procedures daarbij goed van pas.”

 

Contact: Ryan.vandeVen@arcadis.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers