of 64277 LinkedIn

Slimmere instandhouding infrastructuur

AfbeeldingDe Algemene Rekenkamer zei recentelijk dat er meer geld nodig is voor onderhoud aan bruggen en sluizen om het hoofdvaarwegennet in stand te houden. Minister van Nieuwenhuizen gaf intussen aan dat de komende jaren honderden miljoenen euro’s extra nodig zijn voor het onderhoud van onder andere bruggen, sluizen, tunnels, wegen, het spoor en vaarwegen. Bouwend Nederland, de ANWB, TLN en Evofenedex onderschreven deze boodschap maandag nog eens extra om grote knelpunten in de infrastructuur te voorkomen.

De omvang is echter niet het enige probleem, want ook zijn niet alle investeringen even effectief. We kunnen al een enorme verbeterslag maken door slimmer om te gaan met geld. Nieuwe inzichten en technologieën halen de huidige wijze van beheer en onderhoud snel in. Zo bereiken we met hetzelfde geld betere prestaties op gebied van bijvoorbeeld beschikbaarheid en veiligheid.

 

De traditionele manier van het in de markt zetten van kleine contracten werkt niet goed meer. Wat wél werkt is een programmatische aanpak. Hierin zit aandacht voor efficiëntie, risico’s en prioriteiten en wij denken dat het een enorme kwaliteitsverbetering betekent.

 

Nu zetten verschillende overheidsinstellingen losse, kleinere contracten in de markt. Hierdoor nemen de kosten per object toe en maken we onvoldoende gebruik van lessen in vergelijkbare objecten. Zelfs binnen deze individuele objecten ligt de verantwoordelijkheid op verschillende plekken. Daarom is het moeilijk om te prioriteren wanneer er wat moet gebeuren.

 

In het Verenigd Koninkrijk zette Highways England een aparte organisatie op om het vervangingsprogramma uit te voeren. Wij pleiten ervoor om ook in Nederland de opgave breder te organiseren. Door een programmatische aanpak, ondersteund door betrouwbare data liggen verantwoordelijkheden op de juiste plek en kunnen we veel effectiever werken.

 

Een groot deel van de infrastructuur is aangelegd in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Door slijtage zijn de materialen verweerd, waardoor de constructies in sterkte achteruitgaan. Bovendien nam door het fors gegroeide verkeer de belasting van de infrastructuur enorm toe naast nog nieuwe en strengere eisen geteld rondom aan veiligheid en duurzaamheid. Door onvoldoende inzicht in urgentie, prioriteiten en een tekort aan bekwaam personeel is veel onderhoud uitgesteld waardoor we nu een grote inhaalslag moeten maken.


Data

In het ontwerp van objecten moeten we beheer en onderhoud ‘by design’ meenemen. Zo kunnen we in de levenscyclus van een object data genereren waarmee een vervolgontwerp nog beter maken. Dit is een soort kringloop om continue te verbeteren en aan te tonen dat we de juiste dingen doen.

 

Dit is interessant voor nieuwe ‘assets’. Ook voor bestaande objecten zijn er volop mogelijkheden. Met de introductie van nieuwe technologieën en data kunnen we real time inzicht krijgen in de prestaties. Niet alleen brengen we het totale systeem in kaart, maar ook de kwaliteit van individuele objecten. In toenemende mate zien wij toepassingen met bijvoorbeeld artificiële intelligentie, beeldherkenning, sensoren en het bij elkaar brengen van data stromen.


Risico

Aan data en technologie op zichzelf heb je niets. De betrokken organisaties dienen nieuwe werkwijzen te omarmen en integreren. Met data en technologie ontstaat beter inzicht in de risico’s van de infrastructuur. Dit soort beslissingen gaan over het al dan niet vervangen van een object. Als uit data blijkt dat een ‘asset’ nog een paar jaar prima functioneert terwijl we deze volgens de theorie zouden vervangen is de beslissing niet moeilijk. Dan geven we prioriteit aan een object met een hoger risico.

 

Dit geldt ook voor aard van een object en de functie in het totale systeem. Neem de Merwedebrug in de A27. Deze is van cruciaal belang voor het systeem. Daar moet je veel aandacht aan geven. Als dan ergens anders een object tijdelijk moet sluiten, dan is dat natuurlijk heel vervelend maar misschien wel acceptabel omdat de gevolgen veel kleiner zijn. Je investeringen hierop afstemmen voorkomt hoge herstelkosten en forse economische schade.

 

Kortom, het is niet alleen een kwestie van meer geld maar het geld ook op de juiste wijze besteden. En laten we dit vooral samen doen!

 

Daan Stolker
Innovatie Manager

Jorrit Nieuwenhuis
Directeur Programma’s en Grote Projecten

Marc Hartsema
Directeur Assetmanagement Infrastructuur

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers