of 65378 LinkedIn

Schoolgebouwen verduurzamen, een kwestie van beginnen.....

AfbeeldingDe klimaatdiscussie is overal. Niet alleen op feestjes of in de politiek, ook in de onderwijssector. In de klassen en in de directiekamer is het klimaat tegenwoordig hét onderwerp van gesprek. Of ze nu willen of niet, schoolbesturen zijn zich ervan bewust dat ze aan de slag moeten. Een duurzame school biedt veel voordelen: prettige en gezonde omgeving om in te werken, beter concurreren met nieuwere scholen en natuurlijk een fors lagere energierekening.

Het maken van plannen blijkt nog geen eenvoudige opgave. Kerntaak van een schoolbestuur is goed onderwijs aan te bieden, niet om aan de slag te gaan met vastgoed. En als ze zich dan toch buigen over dergelijke ingewikkelde vraagstukken is er veel onduidelijkheid. Gaan we van het gas af? Welke maatregelen verdienen zich terug? Hoe voorkomen we verkeerde investeringsbeslissingen?

Ik zie nog veel PO en VO schoolbesturen worstelen. Iedereen biedt stukjes informatie aan. Schoolbesturen zien door de bomen het bos niet meer. Maar niets doen is geen optie! Om schoolbesturen te helpen ontwikkelde Arcadis in 2017 in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland én met hulp van schoolbesturen, marktpartijen en Ruimte-OK de Beslisboom Verduurzaming Scholen. Een eenvoudige en kosteloze tool die schoolbesturen inzicht geeft in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, actuele investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Wegens doorslaand succes; is deze geactualiseerd. De wereld staat niet stil: bouwprijzen stijgen, inzichten en regelgeving veranderen. Daarnaast steeds meer druk om te voldoen aan internationale afspraken om de CO2 uitstoot sterk terug te dringen. Om dit te bereiken moet het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, afnemen. Gebouwen die met aardgas worden verwarmd moeten over op een andere vorm van verwarmen. Daarom hebben we aardgasvrije scenario’s toegevoegd. 

Met de hulp van de beslisboom kunnen schoolbesturen in gesprek met hun stakeholders; gemeente en andere betrokkenen. Formeel is niemand verantwoordelijk voor renovatie of verduurzaming. Partijen hebben echter een gezamenlijk belang. Zowel financieel als maatschappelijk. Dus iemand moet de regie pakken en ermee beginnen!

En dan doorpakken .....
De duurzame beslisboom is een eerste stap op weg naar concrete plannen en realisatie. Hoe daarna verder? We houden een bijeenkomst tijdens de kennisdag van Ruimte-OK op 16 april. Mijn collega Eke Schins vertelt daar over de ge-update beslisboom en hoe andere schoolbesturen de vervolgstap maakten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

Bloggers

Whitepapers