of 62812 LinkedIn

Samen werken aan betrouwbare, futureproof assets

Samen werken aan betrouwbare, futureproof assets. Vijf uitdagingen voor succesvol assetmanagement
Arcadis Reageer

Vijf uitdagingen voor succesvol assetmanagement.

Het managen en optimaliseren van steeds ouder wordende assets is een uitdaging voor veel organisaties. Tel daarbij op de huidige omstandigheden die de COVID-19 pandemie introduceert. Een ongemakkelijke werkelijkheid, maar eentje die met de juiste insteek en een focus op digitalisering ook een springplank kan zijn om assets toekomstbestendig te gaan managen. Ons rapport ‘Future-proofing assets amid uncertainty’ schetst een routekaart voor private en publieke organisaties. 

Het managen en optimaliseren van steeds ouder wordende assets is een uitdaging voor veel organisaties. Tel daarbij op de huidige omstandigheden die de COVID-19 pandemie introduceert. Een ongemakkelijke werkelijkheid, maar eentje die met de juiste insteek en een focus op digitalisering ook een springplank kan zijn om assets toekomstbestendig te gaan managen. Ons rapport ‘Future-proofing assets amid uncertainty’ schetst een routekaart voor private en publieke organisaties.

 

OPTIMALISEREN

Wat is er nodig om de ‘grootste vervangingsopgave ooit’ te laten slagen?

De kunst is om aandacht, tijd en geld vooral te richten op het ongestoord laten functioneren van de voor onze maatschappij belangrijkste assets.  Assetmanagement zorgt ervoor dat elke euro  besteed aan het in bedrijf houden en ‘futureproof’ maken van assets optimaal rendeert. Voor gebruikers, maatschappij en economie.  Het is belangrijk gebruikers en stakeholders vroeg in dit proces te betrekken en belangen integraal af te wegen. Op (big) data gebaseerd assetmanagement zorgt voor scherper inzicht in risico’s, oplossingen en investerings- en onderhoudsscenario’s. Het maakt ‘het waarom’ achter van keuzes, uitgaven en maatregelen transparant en verklaarbaar.  En zorgt voor optimalisatie van onderhouds- en vervangingsprogramma’s en betere prestaties voor eindgebruikers. Dat is nodig om de grootste instandhoudings- en vervangingsopgave ooit succesvol, efficiënt en op tijd uit te kunnen uitvoeren.

 

FUTUREPROOF

Kunnen we assets bij groot onderhoud en renovatie direct ook ‘fit for the future’ maken?

Dat kan. Allereerst door gericht te zoeken naar haalbare kansen voor meer duurzaam energiegebruikcirculariteitklimaatbestendigheid en kwaliteit van de leefomgeving. De gebiedsambities die zijn geformuleerd in de Omgevingsvisie kunnen daarbij als kompas dienen. Omdat assets vaak decennia mee moeten, helpt het om scenarioplanning toe te passen en te zorgen dat assets op termijn aanpasbaar zijn aan nu nog onzekere, toekomstige ontwikkelingen. Denk aan slimme, zelfrijdende voertuigen, duurzame energiebronnen, digitale technologieën en verdergaande verstedelijking. Voor het verweven van deze onzekerheden in instandhoudings- en vervangingsprogramma’s zijn geen pasklare strategieën voorhanden. Het loont op zoek te gaan naar ‘no regret’ maatregelen en investeringen die bij alle scenario’s werken.

 

SAMEN

Hoe voorkomen we dat steden en regio’s ‘vastlopen’?

Mobiliteits-, water-, energie- en communicatie-systemen en bebouwde omgeving zijn sterk met elkaar verbonden. De gevolgen van groot onderhoud en vervanging zijn vaak voelbaar in een groot gebied.  Daarom is het belangrijk dat overheden, bedrijven en beheerders hun projecten goed op elkaar afstemmen. Projecten zijn eerder in te plannen nu noodzakelijk onderhoud en vervanging steeds beter te voorspellen zijn. Dat geeft extra tijd om gezamenlijk maatregelen te treffen die hinder, overlast en onveiligheid tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld maatregelen voor een soepele doorstroming van verkeer. Of door de logistiek rondom grotere (ver)bouwprojecten slimmer te organiseren.  En door de communicatie met omwonenden, ondernemers, instellingen en hulpdiensten tijdig op te starten.

 

SLIMMER

Hoe kunnen we risico’s voorspellen en zo de bedrijfszekerheid van assets verbeteren?

Het is steeds beter mogelijk de vinger aan de pols te houden en de conditie en veerkracht van assets continu te monitoren. Bijvoorbeeld met ingebouwde sensoren en de inzet van nieuwe technologie, zoals drones, robotica, digitale scans en slimme analytics. Hierdoor zijn de risico’s op uitval van de asset beter voorspelbaar en kun je eerder bepalen welke maatregelen nodig zijn om storingen, hinder, schade en onveiligheid tot een minimum te beperken. Asset informatiemanagement zorgt voor toegankelijke en betrouwbare data. Die zijn nodig om op big data en slimme analytics gebaseerd assetmanagement succesvol in te voeren.

 

ONTZORGEN

Welke nieuwe kansen biedt samenwerking met marktpartijen bij de instandhouding van assets?

Professioneel aanbesteden voorkomt discussies over rollen en verantwoordelijkheden, kwaliteit en kosten tijdens de uitvoering van contracten. Welke samenwerkingsvorm ‘past’, hangt onder meer af van de risico’s van een project.  Eigenaren en assetmanagers kiezen bij de instandhouding van hun assets steeds vaker voor samenwerking op basis van prestatiegerichte contracten. Marktpartijen garanderen daarbij dat de assets volgens vooraf gestelde eisen blijven functioneren. Vaak leidt dit tot een meer proactieve, innovatieve en programmatische aanpak van de werkzaamheden. En zo tot betere prestaties, minder risico’s en kosten.  Het loont voor zowel opdrachtgevers als marktpartijen om slimme innovaties in te zetten die zorgen voor een meer effectieve en efficiënte instandhouding van assets. En om bij nieuwbouw rekening te houden met de bij de instandhouding van assets geleerde lessen.

 

Bekijk hier onze projecten en de twee onderstaande filmpjes:

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers