of 59147 LinkedIn

Onduidelijke verantwoordsverdeling draagt bij aan gevaarlijke situatie overwegen

Reageer

Sinds jaar en dag is ProRail verantwoordelijk voor de metingen aan de wegen die het spoor kruisen. Wat mij erg verbaast is dat de opdrachtgever voor deze metingen ProRail is en niet de wegbeheerder. Dit vind ik vanuit veiligheidsperspectief onwenselijk. ProRail heeft namelijk geen goed inzicht welke risico’s –veroorzaakt door het lokale wegverkeer- zich voordoen op een overweg, omdat ze het gebruik door het wegverkeer niet kent. Ik pleit ervoor dat het ministerie van I&M, de toezichthouder op de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RWD) deze verantwoordelijkheid weghaalt bij ProRail en neerlegt bij de RDW.

Terug naar de overwegen. Sommige hebben zo’n hoogteverloop van de weg dat er een bobbel gepasseerd moet worden met het spoor als hoogste punt. Deze categorie krijgt daarom de naam ‘dieplader overweg’, omdat een vrachtwagen met grote as-afstand deze niet zomaar kan passeren. Er is namelijk een risico dat de truck vastloopt op de overweg; het midden van het laadgedeelte raakt de grond op het hoogste punt. De vrachtwagen komt vast te zitten op het spoor en er ontstaat een zeer gevaarlijke situatie. De dieplader kan alleen van de overweg worden geduwd of getakeld.

 

Dit soort gevaarlijke situaties willen we natuurlijk voorkomen. Daarom worden alle overwegen in deze categorie regelmatig gecontroleerd. Het profiel van de weg wordt dan op verschillende punten ter plekke gemeten en via een berekeningstoepassing bekijken betrokkenen of de weg nog geschikt is voor dit type dieplader. Periodiek moeten dit soort wegen worden opgehoogd om de verzakkingen tegen te gaan. ProRail is momenteel verantwoordelijk voor het (doen) inmeten van deze wegen, terwijl zij geen zicht heeft op het gebruik van de weg.

 

Maar het probleem is breder en geldt niet alleen voor dieplader overwegen. Als de wegbeheerder (waterschap, gemeenten of provincie) besluit tot een aanpassing in de ruimtelijke ordening heeft dat grote gevolgen voor de overweg. Van deze gevolgen heeft ProRail geen weet en vaak wordt de spoorbeheerder ook niet op de hoogte gesteld.

Stel dat op een braakliggend terrein een distributiecentrum wordt gebouwd. De toegangsweg leidt over de plaatselijke overweg die daar al tientallen jaren ligt. Het toegenomen vrachtverkeer leidt tot veel meer passerende trucks op de overweg met als gevolg kapotgereden spoorbomen, opstoppingen op de overweg, hinder voor weg en treinverkeer en mogelijk letsel of erger. Dit is geen fictieve situatie, maar herhaaldelijk voorgekomen in Nederland!

 

Met de gemeente als verantwoordelijke voor dit weggedeelte had men deze kwestie integraal kunnen aanpakken en in overleg met ProRail kunnen zoeken naar de best passende oplossing. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij een partij die over onvoldoende informatie beschikt om het geheel te overzien: ProRail. Bij de overheveling van de verantwoordelijkheid van ProRail naar de RDW kan een significant deel van deze situaties worden opgelost door bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten te betrekken bij het uitvoeren van deze metingen, zij zouden een coördinerende rol hierin kunnen spelen . ProRail blijft uiteraard verantwoordelijk voor het correct functioneren van de overweginstallatie. Op deze manier komt er een scheiding in verantwoordelijkheden die overeenkomt met de invloed die partijen hebben. Verantwoordelijk zijn voor iets waar je geen invloed of zelfs zicht op hebt, is namelijk een recept voor problemen.

 

Bas van Duijn is bij ingenieursbureau Arcadis betrokken bij de strategische advisering op Asset Management gebied. ”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

 

 

 

Bloggers

Whitepapers