of 59212 LinkedIn

Nieuwe en verbeterde oplossingen voor bodemdaling Rijn uit hackaton

Reageer

De structurele daling van de bodem van de Rijn leidt tot dalende waterstanden en plaatselijke ondieptes. Dat heeft nadelige gevolgen voor onder meer scheepvaart, natuur en de beschikbaarheid van zoet water bij droogte. Ook is het van invloed op kabels en leidingen en de stabiliteit van kunstwerken. Het probleem bestaat al lang en het wordt steeds urgenter. Arcadis werkt met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan het MIRT-onderzoek Duurzame Bodemligging Rijntakken. Tijdens een 2-daagse hackathon hebben 20 jonge professionals meegedacht over oplossingen.

Het probleem van de voortgaande bodemdaling in de rivier is complex, zowel technisch als bestuurlijk. Maatregelen moeten voldoende economische-, maatschappelijke- en natuurwaarde opleveren en bij voorkeur een zo groot mogelijk draagvlak bij de stakeholders hebben. Dit vraagt om een integrale aanpak. In het MIRT-onderzoek zijn verschillende belanghebbenden betrokken bij het bedenken van korte- en lange termijn oplossingen.

 

Hackaton levert extra ideeën op voor MIRT-onderzoek
Parallel daaraan heeft Arcadis een 48-uur durende hackathon georganiseerd. Twintig jonge professionals vanuit de bouwketen lieten zich uitdagen om dit lastige probleem te kraken, door het probleem te analyseren en oplossingen te bedenken. De tijdsdruk en het wedstrijdelement gaven een extra impuls om snel tot nieuwe inzichten te komen. Ingezette methoden zijn SCRUM, Value Management, creatieve brainstormtechnieken, rivierkundige modelberekeningen en een diner pensant met experts. De vier teams hebben vervolgens hun ideeën gepresenteerd aan een vakjury, bestaande uit bestuurders en directeuren van bij de problematiek betrokken organisaties.

 

Innovatief of verbeterd
De hackathon leverde niet alleen innovatieve ideeën op, maar ook bestaande ideeën die verbeterd zijn. De ideeën omvatten bijvoorbeeld het instellen van signaal- en interventiewaarden voor de bodemligging en het met de beroepsscheepvaart verder ontwikkelen van slimme monitoringssystemen. Een ander idee is een aangepaste versie van de langsdam die onlangs in lengterichting van de Waal bij Tiel is aangelegd. Een langsdam waarbij de in- en uitlaat hydraulisch regelbaar zijn en juist open of (gedeeltelijk) dichtgezet kunnen worden. Deze constructies hebben een positief effect op de bodemligging en de ecologie van de rivier. Er waren ook interessante ideeën voor het toepassen van flexibele elementen in de rivier waarmee plaatselijk de waterstanden en aanzanding gestuurd kunnen worden.

 

Bruikbare ideeën
De ideeën uit de hackathon zijn ingebracht in het MIRT-onderzoek dat gaande is. De resultaten zijn inmiddels gedeeld in workshops met de Stuurgroep en de stakeholders. De reacties zijn positief. De professionals vinden meerdere ideeën de moeite van nader onderzoek of andere vervolgstappen waard.

 

Bekijk de gefilmde impressie van de Hackathon op youtu.be/B62H8veD9ww

 

Meer informatie: Ron.Vreeker@arcadis.com

 

 

       

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

 

 

 

Bloggers

Whitepapers