of 59854 LinkedIn

Lessen uit PPS-ervaringen met klimaatbestendige en energie-neutrale stedelijke ontwikkeling in Rotterdam

Lessen uit PPS-ervaringen met klimaatbestendige en energie-neutrale stedelijke ontwikkeling in Rotterdam.
Arcadis Reageer

Het Rotterdamse Schouwburgplein fungeert als proeftuin voor het vergaand klimaatbestendig, energieneutraal en gezond inrichten van binnenstedelijke gebieden. Publieke en private partijen slaan hier de handen ineen. Partijen met ambities op het vlak van klimaatadaptatie en energietransitie tonen veel belangstelling voor wat er in Rotterdam gebeurt. Reden voor 7SE om de lessen uit de praktijkervaringen van de afgelopen 3 jaar in een handzaam boekje samen te vatten.

Wat drijft de bij 7SE betrokken partijen tot samenwerking?

Yoeri Schenau, programmamanager 7 Square Endeavour: “7 Square Endeavour (7SE) is een samenwerkings- en verduurzamingsinitiatief met de missie om steden klaar voor de toekomst te maken. Zeven culturele pleinen in verschillende wereldsteden zijn daarvoor de proeftuinen. Het ambitieuze en inspirerende karakter van 7SE maakte dat Rotterdamse culturele instellingen, bedrijven, gebouweigenaren, kennisinstellingen en overheden de handen enthousiast ineen sloegen. Alle zien ze er brood in en voelen ze zich aangesproken door het ideaal, dat géén van hen in zijn eentje zou kunnen klaarspelen. Samen, en in afstemming met bewoners en gebruikers, zijn zij gaan zoeken naar wat nodig is om het Schouwburgplein duurzaam, gezond en aantrekkelijk te maken. En naar wie van de partners wat kan doen om dat mogelijk te maken. Vanuit een gedeelde visie inspireerden ze elkaar tot extra’s in bestaande en nieuwe plannen, met toegevoegde waarde voor allen als beoogd resultaat.”

 

Van woorden naar daden?

Schenau: “Voor ambitieuze, vernieuwende initiatieven zijn er geen gebaande paden. Niet alleen de maatregelen, maar ook de manier van plannen maken, van samenwerken en van organiseren moesten nieuw uitgevonden worden. Steeds is daarbij het vrijwillige karakter van de samenwerking intact gebleven. De eigen motivatie was leidend. Met beperkte eigen middelen, gebruikmakend van de kennis en capaciteit van de diverse partners, werd gesnuffeld, onderzocht, werden ideeën uitgewerkt en plannen opgesteld. Soms moesten daarvoor de grenzen van het haalbare worden opgezocht, en soms liep men daar tegenaan. Soms hadden partners moeite het project bij te benen, voor andere ging het te langzaam. Versnelling trad op toen er enige professionele procesondersteuning beschikbaar kwam.”

 

Voor wie is de publicatie met geleerde lessen bedoeld?

Schenau: “In de eerste drie jaar van het 7SE initiatief hebben we met vallen en opstaan geleerd hoe je van een idee tot concrete plannen voor verduurzaming kon komen. Dat idee en die plannen zijn in zekere zin uniek. Ze komen voort uit een eigen inspiratie en hebben – om te beginnen – betrekking op een plein waarvan er in de hele wereld maar één is: het Rotterdamse Schouwburgplein. Ons boekje beschrijft de totstandkoming van deze bijzondere plannen. Wij nemen aan dat de geleerde lessen niet uitsluitend en alleen voor deze plek gelden. Het is te hopen dat ook op andere plaatsen in Nederland en in de wereld (onder meer bij andere 7SE pleinen) partijen de handen ineenslaan om gezamenlijk en in vrijwillige samenwerking hun leefomgeving te verduurzamen. Daarbij kunnen de Rotterdamse lessen van pas komen. En vooral daarvoor is dit boekje. Om de geleerde lessen beschikbaar te stellen, te delen en uit te dragen. Het 7SE-initiatief gaat immers niet over de aanpak van één Schouwburgplein. De ‘7’ staat voor méér, voor verdergaande ambitie, en voor samen tot dingen komen die in je uppie onhaalbaar lijken. Voorbij de grenzen van gebouwen, belangen, pleinen en landen. Dus doe er je voordeel mee!”

 

Over 7 Square Endeavour

7 Square Endeavour (7SE) is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomst-klaar te maken. Het speelt op lokaal niveau in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd. Deelnemers aan 7SE in Rotterdam zijn Amvest, Arcadis, Dura Vermeer, gemeente Rotterdam, Theater Rotterdam, De Doelen, Codarts, HHSK, TNO, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

 

Kijk hier voor meer informatie over Arcadis’ rol in 7 Square Endeavour

 

Boekje downloaden

Deze publicatie is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is tot stand gekomen in het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad. Klik hier om de publicatie te downloaden.

 

Inspiratiesessie op locatie

Een aantal keren per jaar organiseert 7SE informatiebijeenkomsten op locatie. Als u daarin geïnteresseerd bent, laat ons dat dan s.v.p. weten via een e-mail aan yoeri.schenau@arcadis.com

 

Contact

Yoeri Schenau, Programma-manager 7 Square Endeavour en Energy Solutions Developer bij Arcadis

E-mail: Yoeri.Schenau@arcadis.com  Mobiel: +31 6 27061331

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Bloggers

Whitepapers