of 64621 LinkedIn

Klimaatadaptatie en waterkwaliteit in de stad

Klimaatadaptatie en waterkwaliteit in de stad. Droogte, extreme neerslag en hittestress kunnen grote gevolgen hebben voor de waterkwaliteit in de stad.
Arcadis Reageer

Steden bereiden zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Droogte, extreme neerslag en hittestress kunnen grote gevolgen hebben voor de waterkwaliteit in de stad.

Het NKWK heeft daarom Arcadis, Deltares, WenR en het RIVM gevraagd om in samenwerking met gemeenten en waterschappen te onderzoeken welke effecten klimaatverandering reeds getroffen of geplande klimaatadaptatiemaatregelen hebben op het stedelijke watersysteem.


De hoofdconclusie van het onderzoek: de waterkwaliteit in het stedelijk gebied staat onder druk van klimaatverandering. Enkele voorbeelden zijn de vissterfte bij hogere watertemperaturen, een toename aan blauwalgproblematiek in de zomers, het vaker voorkomen van exoten of verzilting van wateren.

Wellicht meer verrassend is de conclusie dat populaire adaptatiemaatregelen óók risico’s kunnen vormen voor de stedelijke waterkwaliteit. Zo vormen groene daken een mogelijke bron van verontreinigingen (hogere fosforbelasting), zijn infiltratievoorzieningen als wadi’s mogelijk risicovol voor de gezondheid en grondwaterkwaliteit en kan het scheiden van het rioolsysteem leiden tot een verhoging van microverontreinigingen in ons oppervlaktewater. De vergroening van het stedelijk gebied vergroot ook de watervraag, wat zeker tijdens hitte en droogte een belangrijk aandachtspunt is.

Het onderzoek biedt echter ook perspectief voor het voorkomen van ongewenste effecten op waterkwaliteit in de vorm van Preventie, Adaptatie en Acceptatie. Lokale en regionale overheden wordt aanbevolen om zicht te krijgen op de risico’s voor de waterkwaliteit, waarna een afweging gemaakt kan worden of maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te borgen (preventie), om te gaan met veranderende waterkwaliteit (adaptatie) of mogelijk zelfs negatieve effecten te accepteren (acceptatie).

Meer informatie is te vinden in het kennisdossier.

 

Neem contact op met Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie, voor meer informatie en vragen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers