of 65378 LinkedIn

Joris Winters

Sector leader Property & Investment

+31 6 5073 6790

Joris.winters@arcadis.com


  • ‘Post-Corona’: niet alleen na, maar ook vóór ons de zondvloed

    Reageer

    Dagelijks wordt gespeculeerd over de vraag hoe de wereld er ‘post-Corona-crisis’ uit zal zien. Het nut van voorspellingen valt, zeker in tijden van dit type crises, te betwijfelen. Het denken in scenario’s daarentegen kan nuttig zijn, bijvoorbeeld om te anticiperen door het ontwikkelen van overheidsbeleid op terreinen als zorg, infrastructuur en onderwijs. Of bij het in kaart brengen van richtingen voor strategische (her)oriëntatie van ondernemingen. Maar de grootste crisis, klimaatverandering, dreigt in post-Corona scenario’s onvoldoende aandacht te krijgen. Ik roep de politiek dan ook op om ook meer naar het klimaat te kijken in de formatiegesprekken.

  • ‘Neue Kombinationen’ voor de bouw- en vastgoedmarkt

    Reageer

    Nederlandse steden staan voor een enorme verduurzamings- en verdichtingsopgave. Er is een overvloed aan projecten op dit gebied. Tegelijk zoekt de branche antwoorden teveel binnen de bouw- en vastgoedsector, waardoor fragmentatie de integratie van oplossingen hindert. Om de duurzame lange termijn doelstellingen te halen is meer focus nodig op cross-sectorale innovaties: Nieuwe combinaties, waarbij de mobiliteitssector en gebiedsontwikkeling een sterker gewicht dienen te krijgen. Zo werken de verschillende belanghebbenden meer op gebieds- dan op gebouw niveau.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Afbeelding

Bloggers

Whitepapers