of 65101 LinkedIn

Jeroen de Jong

Projectmanager Watermanagement & Landschap en accountmanager provincies

+31 (6) 5090 9195 / Stel mij een vraag


  • Wordt West en Noordwest Nederland een zoutwatermoeras? Nederland zakt; zonder maatregelen ontstaan er zoutwatermoerassen en terpen met steden.

    Wordt West en Noordwest Nederland een zoutwatermoeras?

    1 reactie

    Nederland zakt; zonder maatregelen ontstaan er zoutwatermoerassen en terpen met steden.

    Grote delen van Nederland - vooral in west en noordoost Nederland - liggen op slappe klei- en veenlagen. Dit levert bij onveranderd beheer de komende vijftig jaar een verdergaande bodemdaling op tot twee meter in bepaalde gebieden. De bodemdaling is onder meer het gevolg van inklinking, zetting en afbraak van veenlagen. Deze daling laat zich niet makkelijk stoppen of vertragen en vraagt nu om keuzes voor het toekomstige landgebruik. Door deze ontwikkeling in combinatie met de verwachte zeespiegelstijging, zoute kwel, klimaatsverandering (o.a. meer en zwaardere buien, zeespiegelstijging) en bodemdaling door bijv. gaswinning voorzie ik een uitdagend scenario voor Nederland.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Afbeelding

Bloggers

Whitepapers