of 59162 LinkedIn

Inzicht in veranderopgave informatievoorziening waterschappen

Reageer

Countdown naar Omgevingswet 

Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de juiste informatie over een bepaald gebied met één klik op de kaart beschikbaar is voor de gebruiker. Daarom wordt tot 2024 gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) geeft overheden inzicht in de gewenste en noodzakelijke veranderingen als gevolg van de Omgevingswet. De waterschappen weten inmiddels wat ze te doen staat.

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet hebben de Unie van Waterschappen en Arcadis de waterschappen begeleid bij het inzichtelijk maken de veranderingen die nodig zijn op het gebied hun informatievoorziening. Beleidsvormers, medewerkers van het  omgevingsdomein en informatievoorziening hebben gezamenlijk hun veranderopgave in beeld gebracht. Om de implementatie goed en vlot te laten verlopen, hebben de waterschappen daarbij ook hun eisen, wensen en projecten op het gebied van informatievoorziening geformuleerd. In april 2016 zijn de resultaten opgeleverd en door de Unie ingebracht in het Programma Omgevingswet.

 

Eugène Meuleman, Programmamanager Implementatie Omgevingswet Waterschappen is tevreden over het resultaat. “Ik heb de rapportage in één adem uitgelezen. Food for thought!  De helder weergegeven veranderopgave is ‘een wake-up call’ . Het geeft ons richting om nu de noodzakelijke vervolgstappen met de waterschappen te zetten”.

 

Op ketenniveau zal de dienstverlening veranderen. Ook de samenwerking tussen de ketenpartners en de rol van de waterschappen hierin verandert.

 

Het onderzoeksresultaat helpt de waterschappen bij het innemen van hun positie bij de contacten die hierover volgen met andere overheden. Zij zijn - net als waterschappen - zoekende zijn naar wat ze te doen staat voor het succesvol implementeren van de wet.

 

Meer informatie: Wim.vanPijkeren@arcadis.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

 

 

 

Bloggers

Whitepapers