of 61043 LinkedIn

Hoe zijn onze 30 grootste gemeenten voorbereid op ‘straks’?

Reageer

Van de dit voorjaar gevormde colleges en gemeenteraden, wordt verwacht dat zij onder druk van een ongekende bezuinigingsopgave tot nieuw beleid en aantoonbaar resultaat komen. Studenten van Hogeschool Rotterdam onderwierpen – op initiatief van en begeleid door ARCADIS en docenten van de hogeschool – zo’n 300 beleidsdocumenten, waaronder collegeprogramma’s, structuurplannen en toekomstvisies aan een kwalitatieve analyse om het antwoord te vinden op de bovenstaande vraag.

De studenten die het onderzoek uitvoerden – in de toekomst zelf professionals in stedelijke ontwikkeling – vatten hun bevindingen samen in 10 observaties en een frisse kijk op wat zíj nodig achten. ARCADIS-experts hebben hun bevindingen vertaald in 9 troeven voor uw Agenda voor morgen. Beide zijn terug te vinden in de rapportage “Hoe zijn onze 30 grootste gemeenten voorbereid op ‘straks’. Verwacht geen wetenschappelijk onderbouwde analyse, maar een aantal prikkelende zienswijzen en aanknopingspunten om met enige afstand te kijken naar de toekomstbestendigheid van het ontwikkelde beleid.

 

Meer informatie?

 Voor nadere toelichting en vragen kunt u contact opnemen met de ARCADIS-begeleiders van dit onderzoek: Arie Voorburg (+31627060749) of Rémi Adriaansens (+31652303594)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

29 oktober 2020 –

15 januari 2021

Klimaatadaptatie webinar reeks

online

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers