of 64231 LinkedIn

Het watererfgoed van de Noordoostpolder

De Noordoostpolder ziet er op het eerste gezicht niet bijzonder uit: een vlakke, ingerichte polder zoals we er zo veel hebben. Toch is hij uniek, bijvoorbeeld doordat hij ontworpen is in de crisisjaren van de vorige eeuw en drooggelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ik mocht namens Arcadis vertellen over ons project ‘Watererfgoed van de Noordoostpolder’ op het congres ‘Nederland over 100 jaar’ afgelopen juni. De afgelopen anderhalf jaar werkten we in opdracht van- en in samenwerking met de Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder aan dit mooie project. Het congres vormde een mijlpaal, omdat ik hier kon vertellen over een tot nu toe onderbelicht deel van het erfgoed van de Noordoostpolder, voor een publiek van beleidsmakers en bestuurders.

 

Veel mensen weten niet hoe bepalend de ondergrond en het watersysteem zijn voor de inrichting van de Noordoostpolder. Vaak moet ik eerst uitleggen hoe het watersysteem in elkaar zit en waarom het op die manier is ontworpen. Deze geschiedenis zit vol met elementen uit de periode van de Zuiderzeewet, de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog, maar gaat ook over geologie en technische vooruitgang. Om het watersysteem en het belang ervan voor de Noordoostpolder uit te leggen hebben we een verhaal geschreven en is er onderstaande video gemaakt. Als je goed kijkt zie je in de polder nog veel objecten die herinneren aan dit verhaal. Sommige van die objecten hebben geen functie meer en dreigen daardoor te verdwijnen. Een centrale vraag voor de beheerders was dan ook: wanneer kun je iets kunt bewaren of vervangen?

 

 

Maar waar gaat het in de praktijd nu over? Een aantal van de tastbare elementen die ik heb besproken zijn een hevelhuisje, een stuw, en een rijshouten beschoeiing. Een ander mooi voorbeeld is de onderstaande draaikom. Daar zijn er nog een paar van bewaard gebleven. In een draaikom – de naam zegt het al – draaiden lange transportschepen na het lossen aan de loswal. Ze vormen een mooie herinnering aan het oorspronkelijke ontwerp. De vaarten zorgden niet alleen voor waterafvoer maar waren ook een belangrijke transportader. 

 

Afbeelding

 

Terug naar de centrale vraag. Hoe gaan we om met het erfgoed van de Noordoostpolder? Moeten we de draaikommen dicht maken voor meer land? Waterschap Zuiderzeeland liet haar cultuurhistorische objecten een aantal jaren geleden inventariseren én waarderen. Oude bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen werden van een cijfer voorzien. Per object is bovendien beschreven wat het waardevol maakt. Maar, wat doe je met deze lijst? In de praktijk is dat cijfer geen eindstation. Wij ontwikkelden op basis van het verhaal een erfgoedvisie, een beheerdershandreiking en een communicatiestrategie. Zo droeg dit project bij aan het borgen van watererfgoed bij ontwikkelopgaven in de toekomst. Het watererfgoed van de Noordoostpolder is klaar voor de toekomst!

 

Website Canon Noord Oostpolder

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers