of 59854 LinkedIn

Green Deal Infranatuur

Reageer

Arcadis heeft de Green Deal Infranatuur getekend. Hiermee bundelt zij samen met twintig organisaties (overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en de Vlinderstichting) kennis en ervaring om biodiversiteit een vanzelfsprekende plaats te geven binnen onze infrastructuur. De gronden langs het netwerk van (spoor)wegen, leidingen en waterwegen kunnen op deze manier een grotere betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur voordeel van hebben.

Gert Kroon, algemeen directeur van Arcadis in Nederland “Deze Green Deal is een prachtig initiatief. Vanuit onze betrokkenheid in infrastructuurprojecten nemen we het voortouw om concrete maatregelen voor te stellen aan onze projectpartners. De meeste winst halen we door in de beginfase van een project na te denken over natuurlijk kapitaal. Kleine aanpassingen maken vaak een groot verschil. Denk aan het maken van een faunapassage bij de aanleg van een viaduct of het inzaaien van bermen.”

Titia Wolterbeek, Directeur de Vlinderstichting “De Green Deal biedt partners een uitgelezen kans om samen de natuur buiten de beschermde natuurgebieden te helpen versterken. Door samen op  te trekken kan er een InfraNatuurNetwerk ontstaan langs de (spoor)wegen, dijken, leidingen en andere lijnen in het landschap. Dat komt de bedreigde soorten en de natuur ten goede. ”

De Green Deal is ondertekend door: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Ministerie van Economische Zaken, de Waterschappen: Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Rivierenland en Rijn en Ijssel, de Hoogheemraadschapen: Hollands Noorderkwartier en Rijnland,  de Provinicies Noord-Holland en Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, ProRail, GasUnie, TenneT, Vitens, ENGIE Infra & Mobility, Heijmans, Arcadis, Sweco en de Vlinderstichting.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Bloggers

Whitepapers