of 59250 LinkedIn

Gemeenten gaan samen met burgers wateroverlast te lijf

2 reacties

Steeds meer gemeenten zoeken naar kosteneffectieve oplossingen voor wateroverlast. Bewoners laten meedenken blijkt (kosten)effectief.

In Nederland ligt een slordige 100.000 kilometer aan riolering onder de grond. Dat is maar liefst 2,5 maal de aarde rond. Toch is deze hoeveelheid aan buizen onvoldoende om alle neerslag te kunnen verwerken. Met name bij extreme buien schiet de ondergrondse afvoercapaciteit te kort waardoor we het overtollige regenwater bovengronds moeten zien te verwerken. Door klimaatverandering komen dergelijke zware buien echter steeds vaker voor. ‘Niets doen’ leidt tot toenemende (ernstige) hinder of overlast door regenwater. Daarom zoeken steeds meer gemeenten naar kosteneffectieve oplossingen. Bewoners laten meedenken - in een open proces ondersteund met het juiste presentatiemateriaal - loont.

Duidelijk is dat het geen optie is om de ondergrondse buizen maar te blijven verruimen. Dit is economisch niet verantwoord en er is altijd wel een bui die er niet in past. Om deze reden wordt driftig gezocht naar oplossingen in de openbare ruimte. Daarmee verandert het speelveld van de traditionele rioleringsbeheerder verandert aanzienlijk. Deze krijgt meer dan voorheen te maken met bewoners die willen meedenken en meepraten over oplossingen. Dat vraagt communicatieve vaardigheden en zekerheid over de effectiviteit van ingrepen. De inzet van nieuwe, hoogwaardige rekenmodellen die de (potentiële) wateroverlastpunten zo waarheidsgetrouw mogelijk in beeld brengen, werkt hierbij goed. Het vergroot de herkenbaarheid van de resultaten voor bewoners. Ze zien nu letterlijk waar het regenwater naartoe stroomt en wat het effect is van eenvoudige maatregelen zoals het aanbrengen van bijvoorbeeld een greppeltje of een drempeltje.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank van der Heijden (Business Director Urban Climate Adaptation ) op
Goed om de burger te betrekken bij deze problematiek die vooralsnog alleen maar toe gaat nemen (zie laatste editie klimaatscenario). De klimaatTRAP is een instrument waarbij de stand van zaken ten aanzien van overstromingen (programma Cloudburst), fijnstof, droogte en hittestress met elkaar in verband en inzichtelijk worden gemaakt.
Door Wytze Schuurmans (Directeur) op
Goed artikel. 3Di is vanuit deze visie ontwikkeld en wordt daarom ook door alle grote gemeenten toegepast.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers