of 62812 LinkedIn

Gebiedsontwikkeling Crailo

Gebiedsontwikkeling Crailo. Van afgesloten legerplaats naar een open, toegankelijk gebied
Arcadis 1 reactie

Crailo gaat ingrijpend veranderen. Van afgesloten legerplaats naar een open, toegankelijk gebied. De gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum ontwikkelen dit gebied waarin woningbouw, bedrijvigheid en natuurbeleving integraal samengaan met volop ruimte voor ideeën en ambities.

AfbeeldingHet stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo bestaat uit drie verschillende gebieden en biedt ruimte aan 500 woningen, 5 hectare bedrijvigheid én de mogelijkheid voor maximaal extra 90 woningen. Crailo krijgt met 17 woningen per hectare een lage bebouwingsdichtheid. De bebouwing ligt geclusterd in het landschappelijke heidehart van het buurtschap. Er komen relatief veel appartementen en het landschap krijgt prioriteit in het gebied.

 

Hoofdelementen 

De drie verschillende gebieden krijgen ieder een eigen karakter en identiteit. ‘Het Kolonel Palmensemble’ vormt het historisch hart van het gebied. Dit voormalige exercitieterrein wordt de plek om elkaar te treffen. Het gebied behoudt een campusachtige opzet met de bestaande gebouwen en nieuwbouw. ‘Het Heidehart’ is het landschappelijke zwaartepunt in het gebied. In dit gebied ligt een aantal clusters van woningen die goed aansluiten op de natuur van de Bussummerheide. 

‘Op Zuid’, biedt ruimte aan bedrijven en woningen. Een multifunctionele en circulaire ecowal vormt hier de overgang tussen de bedrijvigheid en het Goois Natuur Reservaat. 


Duurzaamheid

Buurtschap Crailo heeft de ambitie om meer energie op te wekken dan zij gebruikt. Tijdens het ontwerpproces is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest. Om duurzaamheid concreet te maken in de plannen is de focus gelegd op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Dit zie je terug in de drie karakteristieke deelgebieden en de buurthubs. De ecowal krijgt een dak met zonnepanelen en is een essentieel element voor het behalen van de ambities op energiegebied.


Smart Mobility

Het plan bevat buurthubs en een poortgebouw waar mensen elkaar ontmoeten en mobiliteit delen. Hier is plek voor bijvoorbeeld elektrische deelauto’s, deel(bak)fietsen en een pakketbezorgpunt. De nieuwe Laan van Crailo is voor gebruik van langzaam verkeer, verbindt de deelgebieden met elkaar en is een noodzakelijke passage voor de dieren. 


Team C

Buurtschap Crailo is nu nog een droom. Om deze droom waar te maken, laat Team C zien hoe de ambities vertaald worden in een verleidelijk ruimtelijk beeld en wenkend perspectief. Team C is een samenwerkingsverband tussen Arcadis, SVP Stedenbouw en architectuur, Okra, en BV Gebiedscommunicatie en maakte het stedenbouwkundig–, landschaps- en beeldkwaliteitsplan. Met de MER en het bestemmingsplan verankerde zij de ambities juridisch en planologisch tot een flexibel kader voor de hele termijn van de planontwikkeling. Alle producten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en tegelijkertijd opgesteld waarbij tijdens het hele proces rekening is gehouden met participatie en duurzaamheid. 

 

Kijk ook naar deze filmpjes:

Filmpje ‘Crailo, buurtschap in de natuur’

Filmpje ‘Crailo, unieke leefplek met een groen hart in het Gooi’

 

 

 

Buurtschap Crailo: unieke leefplek met een groen hart: 

Afbeelding

 

In het Kazernekwartier worden wonen, werken en voorzieningen gemengd: 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans op
Ik kreeg in 2007 al nieuwsbrieven over dit project. Verbazend dat het eigenlijk nog geen streep verder is gekomen. Alsof er geen vraag naar stijlvol wonen daar in het Gooi. Antwoord: de provincie Noord-Holland had het gekocht en gooide er nog eens 12 jaar bureaucratie tegen aan.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers