of 64204 LinkedIn

Floor Boerwinkel

Adviseur Water & Duurzaamheid

+31 (0)6 2706 0057 / Stel mij een vraag

  • Energietransitie: Best practices CO2-reductie voor gemeenten

    1 reactie

    Nederlandse gemeenten werken aan de transitie naar een CO2-neutrale leefomgeving. Zij staan voor de uitdaging om de doelen van het Klimaatakkoord te vertalen naar concrete maatregelen. Dit vraagt om een ingrijpende systeemverandering. Arcadis deed onderzoek naar de ‘best practices’ van veertien grote gemeenten, waarin te zien is welke acties de voorlopers nemen om CO2-reductie aan te pakken.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers