of 61441 LinkedIn

Evaluatie crisisbeheersing watertekort zomer 2018

Evaluatie crisisbeheersing watertekort zomer 2018. Verbeteringen en/of aanpassingen nodig in de samenwerking tussen betrokken partijen en in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte?
Arcadis Reageer

De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. Vanwege de droogte en een (dreigend) watertekort werd een landelijke crisisorganisatie ingericht. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer hebben gevraagd om een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. Dit om helder te krijgen of verbeteringen en/of aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen betrokken partijen en in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. Het door Berenschot en Arcadis opgestelde evaluatierapport is op 25 april 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Crisisaanpak tijdens droogte

Nederland kent bijna iedere zomer een periode van droogte. De aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af en er verdampt meer water dan er neerslag valt. Toen in juli 2018 in Nederland een watertekort dreigde, informeerde de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling belanghebbenden via wekelijkse Droogtemonitoren. Begin augustus 2018 schaalde de landelijke crisisorganisatie op conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. De aanpak van droogte vraagt namelijk om afstemming en samenwerking met veel verschillende partijen.


Conclusie: goede samenwerking, verbeteringen mogelijk

In de evaluatie leggen documentenonderzoek, interviews en een online enquête de basis voor een feitenrelaas en een voorlopige analyse. Deze analyse is besproken in interactieve evaluatiebijeenkomsten met Rijkswaterstaat, waterschappen en betrokken sectoren (waaronder drinkwater, landbouw, natuur, scheepvaart). Naast een landelijke bijeenkomst zijn er sessies voor elk Regionaal Droogte Overleg. Zo ontstond inzicht in de leer- en verbeterpunten in de verschillende regio’s en op landelijk niveau.

Uit de evaluatie blijkt dat de landelijke crisisorganisatie waterverdeling en droogte succesvol en in goede samenwerking heeft geopereerd. Daarnaast zijn er nog enkele verbeteringen mogelijk, onder andere op het gebied van informatiemanagement, het betrekken van maatschappelijke organisaties en het op elkaar afstemmen van verschillende crisiskolommen. Het volledige evaluatierapport kunt u hier downloaden.

De evaluatie is uitgevoerd door Arcadis en Berenschot. Arcadis brengt inhoudelijke kennis en ervaring met beleid rondom droogteproblematiek en waterkwantiteit in, Berenschot ervaring met (incident)evaluaties. Beide organisaties zijn partners in een consortium met verder PosadMaxwan en Bax & Company. Dit consortium wordt o.b.v. van de raamovereenkomst van het ministerie van IenW als  partner ingezet voor ingenieurs- en adviesdiensten voor alle beleidsvelden van IenW.


Contact Arcadis: Nanda 't Lam | Adviseur Beleid & Governance | nanda.tlam@arcadis.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

29 oktober 2020 –

15 januari 2021

Klimaatadaptatie webinar reeks

online

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers