of 59220 LinkedIn

Enquête over toekomst van bereikbaarheid en mobiliteit

Enquête over toekomst van bereikbaarheid en mobiliteit. Er is een groeiende behoefte om ideeën, kennis en ervaringen hierover met elkaar te delen
Arcadis Reageer

Nieuwe mobiliteit is nu al realiteit. De economie trekt aan. Op veel plaatsen wordt volop gebouwd. Krimpgebieden worstelen juist met het op peil houden van voorzieningen. Dit leidt tot meer mobiliteit en veranderende behoeften. We verlangen zekerheid over reis- en transporttijden, gemak en comfort. Natuurlijk moet mobiliteit voor iedereen betaalbaar blijven en onze leefomgeving gezond. Daarnaast willen we duurzame, slimme mobiliteit de ruimte geven. 

Binnenlands Bestuur onderzoekt samen met Arcadis ideeën en plannen m.b.t. deze ontwikkelingen. Welke kant gaat het de komende jaren op? Wat vraagt meer aandacht? Welke publieke en private partijen zijn aan zet? Hoe groot is animo om aan de slag te gaan met nieuwe mobiliteit? Helpt u ons dat in kaart te brengen met 14 snel te beantwoorden vragen? Antwoorden worden gebruikt voor nieuwsgaring en zijn gegarandeerd anoniem. We zullen de resultaten via Binnenlands Bestuur met u delen.

 

Ontdekken, leren en delen

De enquête staat niet op zichzelf. Deze speelt in op de groeiende behoefte om ideeën, kennis en ervaringen over bereikbaarheid en mobiliteit met elkaar te delen. Overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten willen van elkaar leren, samenwerkingskansen onderzoeken en experimenteren met slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen. In het belang van burgers, samenleving en economie.

 

Wij dragen daar actief aan bij met publicaties, congressen en onderzoeken zoals deze. Ook ontwikkelden we met Savant Learning Partners opleidingsdagen over smart mobility voor Rijkswaterstaat en andere overheidsorganisaties. Experts van Arcadis delen hier basisprincipes van smart mobility. In 2017 namen al zo’n 500 Rijkswaterstaat-medewerkers deel aan deze cursussen en praktijkbijeenkomsten. Deze besteden aandacht aan vragen over veiligheid, privacy en aansprakelijkheid van de voertuigeigenaar. Ook de maatschappelijke gevolgen van zelfstandig bewegende voertuigen en ‘de mens’ in een steeds technischer omgeving komen aan de orde. Een ‘self-driving experience’ maakt onderdeel uit van de opleiding. 

 

 

 Afbeelding

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

 

 

 

 

www.erasmusacademie.nl/summerlab

Bloggers

Whitepapers