of 59179 LinkedIn

Deltaplan: meer tempo maken met klimaatbeleid

Reageer

Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA) gelanceerd. Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun kwetsbaarheid bij extreem weer in beeld brengen. In 2020 worden ze geacht klimaatbeleid te hebben geïmplementeerd. Dit alles past in de ambitie om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is.

Versnelling is nodig, nu de Deltacommissie in haar evaluatie geconstateerd heeft, dat de voortgang in het klimaatbestendig maken van Nederland tot nu toe te gering is. 2050 lijkt ver weg, maar investeringen in infrastructuur, gebouwen en openbare ruimte gaan in de regel decennialang mee. Er is daarom geen tijd meer te verliezen om de juiste investeringen te doen. Kortom, gemeenten die nog niet zover zijn, moeten aan de slag en in beeld brengen waar de problemen zitten onder extreme weersomstandigheden en bepalen hoe en met wie deze vervolgens te adresseren.

 

Klimaatstresstest per gemeente

Eén van de eerste acties is dat alle gemeenten een klimaatstresstest dienen uit te voeren om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de bebouwde omgeving voor extreme weersomstandigheden. Hierbij onderscheidt Deltacommissie vier klimaataspecten: extreme neerslag, overstroming, droogte en hitte. Deze stresstest wordt niet wettelijk verplicht gesteld, maar alle koepelorganisaties steunen het DRA waarin het voornemen tot het uitvoeren van stresstesten is opgenomen. Impliciet zullen alle gemeenten dus een stresstest moeten uitvoeren.

 

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten al stresstesten gedaan. Er zijn vele aanbieders, maar tot nu toe worden deze testen niet uniform uitgevoerd, terwijl er wel een behoefte is om deze te kunnen vergelijken. Onder aanvoering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) buigt een projectgroep, bestaande uit branchevertegenwoordigers, zich over de vraag de invulling van  stresstesten om zo goed mogelijk vervolgstappen in klimaatadaptatie te kunnen zetten. IenM selecteert een marktpartij om voor het eind van het jaar met advies te komen voor een standaard stresstest.

 

Heeft u al een stresstest, dan hoeft u niet opnieuw te beginnen
Gemeenten die al een degelijke stresstest hebben uitgevoerd, kunnen deze blijven gebruiken voor het opstarten van de door het DRA aanbevolen risicodialogen om te komen tot een (eerste) uitvoeringsprogramma. Het DRA adviseert om stresstesten periodiek te actualiseren. In een volgende ronde kunnen gemeenten de dan doorontwikkelde stresstest gebruiken.

 

Wachten op de standaard stresstest is niet nodig

Gemeenten die nu op het punt staan om een stresstest uit te voeren , hoeven dit niet op te schorten naar begin 2018. Gemeenten die slagen willen maken in de ontwikkeling van een klimaatadaptatiestrategie, kunnen gebruik maken van de huidige stresstesten.

 

Kortom, de ambities van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie zijn helder. Wat worden uw volgende stappen bij het klimaatbestendig maken van uw stad?

 

Meer informatie:

www.arcadis.com/nl/nederland/onze-perspectieven/stories/steden/resilience-klimaatadaptatie/samen-werken-aan-klimaatbestendige-steden

 

Contact:

Jeroen.Rijsdijk@arcadis.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Bloggers

Whitepapers