of 63908 LinkedIn

De straat terug naar de mensen

Op dit moment woont zo’n 55% van de wereldbevolking in een stedelijk gebied en de voorspelling is dat dat er in 2050 al twee op de drie zijn.* Stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en beleidsmakers over de hele wereld worstelen met deze situatie. Ze stellen allemaal dezelfde vraag: hoe ontwikkelen we slimme en geïntegreerde strategieën die onze steden leefbaar houden en het welzijn van die steden en hun burgers verbeteren?

Afbeelding

 

Deze vraag kan in onze ogen het best gesteld worden aan de mensen waarvoor de belangen het grootst zijn: de inwoners zelf. Wat hebben zij nodig om prettig te wonen, werken en recreëren in hun stad? Als we de straat teruggeven aan de mensen en daarbij goed kijken naar hun behoeften, ontstaat een aanpak die aantrekkelijker en dynamischer is en waarin de mens oprecht centraal staat.

 

Arcadis werkt samen met de KNHM, een netwerk van vrijwillige adviseurs die burgers helpen hun leefomgeving te verbeteren. We delen hun overtuiging dat actieve burgers hun ideeën en plannen met wat aanmoediging van enthousiaste professionals tot leven kunnen brengen. Zo kunnen ze een stad creëren die bij hen past.


De mens centraal

Barcelona en Amsterdam zijn twee grootstedelijke gebieden die de verstedelijking zo benaderen dat de mens daarin centraal staat. En met geweldig resultaat!

 

Barcelona is bijvoorbeeld al sinds 2015 bezig met de herinrichting van het wegennet. Dat doen ze door het creëren van zogenoemde Superblocks – gebieden waarin doorgaand verkeer wordt omgeleid en waar bestemmingsverkeer alleen stapvoets mag rijden. Dit leidt tot een lagere CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast, veiligere straten, meer lokaal winkelbezoek en een algemene verbetering van de kwaliteit van leven. Het eerste concept was zo'n groot succes dat het plan is uitgebreid naar andere delen van de stad.


Ontwerpen voor de bewoners

Strandeiland, een project dat Arcadis ontwerpt samen met Deloitte en Posad Maxwan, is een nieuwe uitbreiding van de Amsterdamse woonwijk IJburg, die is gelegen op kunstmatige eilanden. Het is een stedenbouwkundig plan met ambitie. Denk aan mobiliteitsknooppunten, slim gebruik van de ruimte, kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. Een plek waar placemaking uitnodigt tot maatschappelijke betrokkenheid, waar lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrische auto’s de norm zijn en waar de impact van (traditionele) auto’s beperkt is.

 

Mobiliteitsknooppunten zorgen ervoor dat verschillende manieren van reizen naadloos samenkomen. De locatie is hierbij essentieel. De loopafstand, kwaliteit van het openbaar vervoer en reistijd (allemaal onderdeel van de customer journey) naar het echte knooppunt (in dit geval Amsterdam Centraal) moeten zo aantrekkelijk zijn dat ze kunnen concurreren met de auto. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen eerder de auto laten staan en de fiets pakken of gaan lopen als zo’n knooppunt in de buurt is.

 

De knooppunten zijn meer dan alleen een parkeerplaats. Ze nemen ook het karakter van de buurt aan. De aanwezigheid van buurthuizen, winkels en restaurants – te bepalen door de inwoners zelf – creëert wijken met meer samenhang, waar mensen elkaar ontmoeten en een sociaal netwerk opbouwen.

 

En het plaatsen van oplaadpunten bij deze knooppunten maakt het bezit van een elektrische auto aantrekkelijker.


De business case

Door effectief gebruik te maken van gegevens ontstaat inzicht in hoe mensen zich gedragen, wat de strategische besluitvorming voor een betere gebruikservaring bevordert. Als we steden ontwerpen met de burger in ons achterhoofd en daarbij rekening houden met de variatie aan persona’s die de stad bewonen, kunnen we specifieke problemen aanpakken en slimme, duurzame oplossingen ontwikkelen. Zo maken we steden succesvol en verbeteren we voor iedereen de kwaliteit van leven.

* World Urbanization Prospects: The 2018 Revision

 

Making the connection – kom bij ons langs op EXPO REAL voor meer informatie over het creëren van leefbare steden. We zijn te vinden in de Innovation Hall, A3.125.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers