of 65378 LinkedIn

Aanvullende regels wegtunnels kunnen (tijdelijke) sluiting tot gevolg hebben

AfbeeldingEr komen steeds meer wegtunnels in Nederland. Niet alleen het rijk bouwt tunnels, maar steeds vaker ook lokale overheden. Naast nieuwbouw moeten oudere tunnels ook worden gerenoveerd. Een wegtunnel is ook erg handig want grond wordt optimaal gebruikt en verkeersstromen ontvlecht in drukke stedelijke gebieden.

Tunnels in Europa moeten voldoen aan de Europese tunnelveiligheidswetgeving. In Nederland komen daar nog extra regels bij met de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ (Warvw). Naast planning en bouwen is deze wetgeving ook van kracht voor het beheer na de openstelling van een tunnel.  Juiste implementatie van de Warvw is niet altijd evident. Voor lokale en regionale overheden met slechts een enkele wegtunnel in het areaal (of in de planning), is exploitatie volgens alle gestelde eisen best wel complex. De kennis voor een veilige tunnelexploitatie onder deze wet is kostbaar om te ontwikkelen en op peil te houden. De kritische massa voor exploitanten met weinig tunnels is te laag om dit proces met voldoende expertise (kwaliteit), efficiënt en tijdig te laten verlopen.

 

Ondanks de zware wetgeving wordt op veel plaatsten gepionierd om invulling te geven aan de veelheid van eisen. Dat kan leiden tot omvangrijke (faal)kosten, een lange ontwikkeltijd en in een extreem geval tot tijdelijke sluitingen van tunnels. In de beheerfase is de beheerorganisatie en de bediening en bewaking soms onvoldoende georganiseerd en toegerust voor de eisen en taken die de Warvw daaraan stelt. Die processen voor tunnels wijken sterk af van andere infrastructuur zoals bijvoorbeeld beweegbare bruggen. Het open houden van een wegtunnel kan problematisch worden als de veiligheid niet voor honderd procent gegarandeerd kan worden.

 

Ik zie in de huidige tijd een terugtrekkende overheid en meer betrokkenheid van de markt. Strategisch, tactisch maar ook operationeel beheer was ooit het complete domein van de overheid. Maar nu zie ik dat deze overheid steeds vaker het operationele en zelfs deels het tactische beheer uitbesteedt aan de markt. Daarbij concentreren deze overheden zich op het hoog-tactische en strategische niveau. Dit vergt een nieuw vorm van werken én van samenwerken.

 

Zo heeft de provincie Noord-Holland in 2012 het integrale beheer van twee wegtunnels en één aquaduct uitbesteed onder de naam Managing Agent. Dit was de eerste keer in Nederland dat het op die manier gebeurde. De ‘Managing Agent’ is verantwoordelijk voor de 24/7 veilige exploitatie van deze objecten. Het contract voorziet in kritieke prestatie indicatoren op de thema’s, veiligheid, klanttevredenheid, beschikbaarheid en verbeteren (innoveren), inclusief beveiliging en bewaking.

 

De ‘Managing Agent’ vervult daarbij de rol als tactisch beheerder van de tunnels, stuurt daarbij de verschillende operationele onderhoudspartijen aan en rapporteert naar de feitelijke eigenaar van de tunnels. Het uitbesteden aan de markt heeft als groot voordeel dat een aantal concurrerende marktpartijen bijzonder goed is ingevoerd in de realisatie van wegtunnels. Maar ook in het openhouden, het eigenlijke operationele en tactische beheer en onderhoud in relatie tot de zware wettelijke eisen uit de Warvw.  Doordat deze marktpartijen niet lokaal gebonden zijn, is de kennis- en ervaringsbasis dus per definitie veel breder en gevarieerder dan die van de lokale en regionale overheden met hun eigen areaal. Opgedane kennis op het ene project kan worden ingezet op het andere project.

 

Het succesvol opereren in dit krachtenveld van tunnelveiligheid, beschikbaarheid en onderhoud is zo maximaal geborgd. De marktpartij handelt hiermee op het operationele en tactische niveau en heeft daarbij de rol van gedelegeerd opdrachtgever, het verlengstuk van de lokale en regionale overheid. Met dit samenwerkingsmodel wordt de noodzakelijke kennis en kunde optimaal ingezet en de veiligheid geborgd, zodat de tunnelbeheerder, een rol die de Warvw oplegt aan de lokale overheid, zijn zware wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid kan waarmaken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

Bloggers

Whitepapers