of 59199 LinkedIn

Zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Reageer

AfbeeldingStart selectiefase en pilot keileem

Antea Group verzorgt voor waterschap Noorderzijlvest het technisch en contractmanagement bij de dijkverbetering van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Vanwege het niet voldoen aan de veiligheidsnormen is de zeedijk opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Vorige week is in het kader van de aanbesteding van het realisatiecontract de selectiefase gestart en is een “pilot keileem” opgestart.

Het project wordt aanbesteed op basis van een Europese niet-openbare procedure. De selectiefase is onlangs gestart en dient in juni te resulteren in een select aantal marktpartijen die een uitnodiging ontvangen om een aanbieding in te dienen voor de realisatie van het project.

 

Parallel aan de selectiefase vindt de verdere voorbereiding plaats. Onderdeel van deze voorbereiding is de ‘pilot keileem’. Vanuit het project ‘Vaarwegverruiming Eemshaven – Noordzee’ van Rijkswaterstaat komt een hoeveelheid keileem vrij, waarvoor door middel van een pilot wordt onderzocht in hoeverre dit toepasbaar is in de dijkverbetering. De pilot is deze week gestart en wordt uitgevoerd door de Taskforce Deltatechnologie.

 

Contactpersoon:

Klaas Jan de Jong, T: +31(0)513 63 4207, E: klaasjan.dejong@anteagroup.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers