of 58952 LinkedIn

Uitstel Omgevingswet: halen we die finish wel?

AfbeeldingMisschien kunt u zich hem nog herinneren: m’n allereerste blog. De titel luidde ‘waarom de Omgevingswet dus géén Wabo wordt’. Ik schreef over het veelvuldig uitstel dat ervoor zorgde dat de Wabo in 2008 langzaam verzoop en moeilijk van de grond kwam. Ik betoogde dat we niet bang hoefden te zijn dat dit met de Omgevingswet ook zou gebeuren. Zelfs al was er sprake van een jaartje uitstel...

Did Not Finish (DNF)?

Inmiddels zijn we een jaar verder. En uitstel van de invoering van de Omgevingswet hangt opnieuw in de lucht. Wordt het één jaar, twee jaar, wie zal het zeggen? Krijgen de pessimisten en zelfbenoemde realisten onder ons dan toch gelijk? Wordt die Omgevingswet zo’n initiatief dat na een marathon vol obstakels, als een schim van zichzelf, vlak voor de finishlijn instort: Did Not Finish (DNF)?

 

Marathon

Een marathon wordt het, met ups en downs. Een PR zit er inderdaad niet meer in. Maar dat die finish wordt gehaald, staat vast. Zeker gezien het werk dat al is gedaan. Het wetsvoorstel is klaar en kan het besluitvormingsproces in; de AMvB’s zijn de consultatierondes door en zijn inmiddels hierop aangepast, klaar voor de volgende ronde. Het fundament om aan de slag te gaan, ligt er. 

 

Gemeenten in voorbereiding

Er is nog iets gaande. Anders dan bij de Wabo, bereiden gemeenten zich actief voor. Veel gemeenten hebben begrepen dat de Omgevingswet geen stip op de horizon is, maar een ontwikkeling die past bij een veranderende maatschappij. Er wordt al concreet geëxperimenteerd met nieuw instrumentarium: omgevingsplannen, integrale visies. Ik proef in veel organisaties dat men zin heeft om aan de slag te gaan met de Omgevingswet en de voordelen die deze voor de leefomgeving gaat opleveren. 

 

Veenendaal

Een mooi voorbeeld is de gemeente Veenendaal. Van geluidsnorm tot bouwverordening: hier zijn ze bezig om omgevingswaarden te destilleren uit alle bestaande beleidsstukken, bestemmingsplannen en verordeningen. Deze komen terecht in een database en een GIS-kaart die de gemeente een compleet inzicht bieden in alle waarden die er gelden: van milieu tot infrastructuur, van groenbeheer tot bouwhoogte. Een enorme klus, waarbij meters aan beleidsstukken doorgenomen moeten worden. Maar voor straks dé basis om nieuw, eenduidig en afgestemd beleid te maken.

 

Tijd voor huiswerk

Is het aangekondigde uitstel een excuus om tot die tijd niets te doen? Zeker niet. De ontwikkeling van de Omgevingswet is niet meer te stoppen. Iedereen doet straks mee: of dat nu in 2019 of 2021 is. Ik vermoed zelfs dat een aantal gemeentes blij is met dit uitstel. De komst van de Omgevingswet brengt veel werk met zich mee. Respijt biedt hen de gelegenheid om hun huiswerk goed te maken, voordat de Omgevingswet zich werkelijk aandient.

Daarom geldt ook voor nu een aloude marathon-wet: ‘wie er straks écht klaar voor wil zijn, kan niet vroeg genoeg beginnen met trainen.’

 

Lees hier meer blogs

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Flip ten Cate (directeur) op
In de Omgevingswet wordt verwarring gezaaid over het verschil tussen normen en waarden, en in dit stukje wordt daar nog een schep bovenop gedaan.
In het Nederlandse spraakgebruik zijn 'waarden' hogere, vaak morele, doelen die feitelijk niet te kwantificeren zijn. Milieubehoud, behoud cultureel erfgoed, een fraaie leefomgeving, een goede gezondheid: dat zijn waarden.
Om die waarden te bereiken formuleer je normen (vaak om een ondergrens aan te geven waaronder de waarde wordt aangetast), zoals een norm voor het aantal decibellen, voor het aantal vervuilende partikels in lozingswater, een verbod op het vernielen van monumenten of een grens aan de acceptabele lelijkheid ('redelijke eisen van welstand'). Dat zijn normen, en die zijn wel kwantificeerbaar.
Om het nu ingewikkeld te maken wordt de norm vaak uitgedrukt in een grenswaarde, die niet overschreden mag worden. Dit is een andere betekenis van het woord waarde: namelijk een meetbaar getal.
Het begrip Omgevingswaarde uit de Omgevingswet doelt op dat laatste: een omgevingswaarde is een norm, geen abstracte, nastrevenswaardige 'waarde'. De normen zijn nodig om te voorkomen dat de werkelijke waarden uit de omgevingswet, namelijk een "gezonde, veilige leefomgevings met een goede omgevingskwaliteit" uit het zicht verdwijnen.

Het zou zeer aan te bevelen zijn als juist de belangrijke adviesbureaus van gemeenten, zoals de Antea-groep, heel precies zijn in het gebruik van de kwalitatieve waarden en de kwantitatieve normen. Wat Veenendaal kennelijk doet, is het verzamelen van alle normen. Daarnaast moet Veenendaal ook, in de omgevingsvisie, bepalen in het belang van welke waarden die normen worden ingezet.

Contactgegevens

Antea Group

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers