Grootste onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat werkt daarom aan de ‘grootste onderhoudsopgave ooit’. Een van de projecten binnen die opgave is het renoveren van zeven tunnels rond Rotterdam en Den Haag:

  1. 1e en 2e Beneluxtunnel
  2. Drechttunnel
  3. Tunnel De Noord
  4. 2e Heinenoordtunnel
  5. Sijtwendetunnel
  6. Thomassentunnel
  7. Botlektunnel


Gedegen voorbereiding

Zo’n grote en complexe opgave vraagt een uitgebreide en zorgvuldige voorbereiding. Antea Group heeft het projectteam geholpen hiervoor een concrete aanpak te bepalen. We hebben de opgave geanalyseerd aan de hand van verschillende thema’s. Van civieltechnische risico’s, tot de migratie naar een nieuwe generatie bediening en besturingssystemen en de ambities en mogelijke maatregelen om het energieverbruik van de tunnels te verminderen. Dit deden wij samen met het projectteam en met stakeholders zoals de beheerder en tunnelveiligheidsbeambte.


Na workshop volgt aanpak

Deze informatie hebben wij geanalyseerd en samengebracht in een overzicht. Zo ontstond een duidelijk beeld van de zekerheden en onzekerheden over de scope en aanpak van het project. Op basis van dit overzicht hebben wij in drie workshops met het projectteam en de beheerder van de tunnel de aanpak van de planfase bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaringen met de renovaties van andere tunnels, zoals de Velsertunnel. Deze aanpak hebben wij uitgewerkt in een concreet plan van aanpak waarmee het projectteam een goede start heeft gemaakt met het project.


Succesfactoren

Om grip te krijgen op een grote en complexe opgave helpt het om:

  1. Kennis vanuit verschillende domeinen te combineren. Zoals kennis van tunnels, asset management, planuitwerkingen en tunnelrenovaties.
  2. Stakeholders binnen de organisatie te betrekken. De tunnelbeheerder, specialisten op verschillende disciplines en projectteams die aan vergelijkbare projecten werken of hebben gewerkt.
  3. Een vervangings- of renovatieproject te starten met een analyse van de opgave en op basis daarvan een specifieke aanpak te bepalen en uit te voeren.

 

Meer weten?

Giel Klanker, Senior adviseur Assetmanagement

Stel een vraag