of 59250 LinkedIn

Op koers met CO2-reductie

Op koers met CO2-reductie
Reageer

Onze CO2-footprint over het eerste halfjaar van 2015 is bekend! De CO2-uitstoot per fte voor scope 1 en 2* is licht toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2014. Voor scope 3* is de uitstoot per fte afgenomen. De verwachting is dat we onze overall-doelstelling behalen: een totale CO2-reductie van 25% per fte in 2015 (ten opzichte van basisjaar 2009).

In de eerste helft van 2015 gebruikten we meer aardgas dan in het eerste halfjaar van 2014. Dit komt omdat er circa 3.000 meer graaddagen waren. Het was dus iets kouder. Wel is het verbruik van onze kantoorpanden per graaddag gedaald. We zijn dus wat zuiniger geworden. Er zijn iets meer zakelijke en woon-werkkilometers afgelegd. Per fte is het papierverbruik flink gedaald in de eerste helft van 2015, waaruit blijkt dat het follow-me printsysteem resultaat heeft. We liggen op koers om onze reductiedoelstellingen in scope 1, 2 en 3 te halen.

 

Meer weten? www.anteagroup.nl/overons/duurzaamheid.

 

*Scope 1 betreft directe emissies, bijvoorbeeld door verbranding van aardgas voor verwarming van kantoren. Scope 2 betreft indirecte emissies; om elektriciteit te leveren stoot een energiecentrale bijvoorbeeld CO2 uit. Scope 3 zijn overige indirecte emissies, zoals woon-werkverkeer en papierverbruik.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers