of 59345 LinkedIn

Ons verhaal: Van toen tot Antea Group

Reageer

We gaan terug naar het jaar 1951. De broers Jan en Freek Bosma richten Oranjewoud op. Het bureau dat zes decennia later aan de basis staat van Antea Group. We bevinden ons midden in de wederopbouw. Na een ingrijpende oorlog bouwt ons land letterlijk en figuurlijk aan zijn toekomst, aan nieuw elan, vooruitgang.

Het zijn de jaren van de grote overheidsprojecten om de armoe te bestrijden. Werklozen worden massaal ingezet bij de ontginning en het in cultuur brengen van woeste gronden.

 

Doen wat je belooft

De broers Bosma filosoferen regelmatig over een eigen cultuurmaatschappij in het Noorden. Het tij is gunstig, er is werk in overvloed. Eenmaal op eigen benen verwerven ze al snel hun eerste opdrachten. Gaandeweg volgen meer ontginningen en landverbeteringen. Hun kracht? Doen wat je belooft en een tomeloze inzet.

 

Maar ook door te werken op je eigen manier en je nergens te groot voor te voelen. Het bureau maakt bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebruik van eigen materieel. Medewerkers zorgen eigenhandig voor het onderhoud en werken vanuit hun betrokkenheid aan slimme verbeteringen.

 

Aanpakkers

In de jaren daarna groeit onze reputatie als de aanpakkers die daad bij woord voegen. Dit wordt gewaardeerd en gezien in de markt. Oranjewoud ontwikkelt zich tot een bureau dat niet alleen werken uitvoert, maar ook plannen voorbereidt, bestekken maakt en directie voert.

 

In de jaren '60 gaan we werken voor gemeenten en waterschappen. We bouwen gemalen, ontwikkelen sportvelden. Daarnaast gaan we werken voor olie- en gasmaatschappijen. Oranjewoud wordt door de Gasunie ingeschakeld bij de aanleg van aardgasleiding tussen Zuidlaren en Hindeloopen.

 

Europa

Oranjewoud floreert. We blijven investeren in bestaande relaties, maar verwerven ook nieuwe opdrachtgevers. Oranjewoud ontgroeit de status van regionaal bureau. In de jaren daarna verleggen we ons werkterrein en verbreden onze horizon. Van regionale naar landelijke schaal, van de Benelux naar Europa.

 

We anticiperen op nieuwe maatschappelijke vraagstukken: zorgen voor een schoon milieu,  saneren grootschalige bodemverontreinigingen. Maar ook als het gaat om beheer-, water- en mobiliteitsvraagstukken stellen we onze expertise ten dienst. Binnen deze opgaven blijven we zoeken we naar slimme en efficiënte oplossingen voor onze opdrachtgevers.

 

Verbinden

In zes decennia zetten we op vele fronten grote en kleine stappen. Uit de cultuurtechnische activiteiten van de beginjaren ontwikkelt zich een breed scala aan ingenieurs- en uitvoeringsdiensten.

Van milieu tot veiligheid, van infrastructuur tot water; vandaag de dag kennen opdrachtgevers ons als een bureau dat op vele gebieden actief is. Een bureau dat in staat is om deze kennis met elkaar te verbinden. Een bureau dat werkt met betrokken en hooggekwalificeerd personeel.

 

Met beide benen op de grond

Op het eerste gezicht is het contrast groot tussen het tweemansbedrijf uit de jaren vijftig en het mondiaal opererende Antea Group. Toch is in de basis weinig veranderd. Het is niet voor niets dat wij de naam van de mythologische held Antaeus in ons dragen. Hij kwam in zijn kracht door met beide benen aan de grond te blijven. Dit past bij ons.

 

Waar ter wereld wij ook werken, wat wij ook doen, in onze genen blijven wij het bedrijf dat hoogwaardige kennis combineert met pragmatische oplossingen. Oftewel, eerst kijken hoe het beter en slimmer kan, om daarna de handen uit de mouwen te steken. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en die van de toekomst. Doelgericht en altijd met het oog op een duurzame oplossing.

 

 

 

Ambitie

Antea Group wil een toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze kennis in te zetten voor een volhoudbare toekomst. Vol trots en met plezier.

 

Duurzaamheid

Voor Antea Group is het van belang om de P van Profit op een goede manier te combineren met People en Planet. Onze activiteiten richten zich vooral op People en Planet, maar wel zo dat ze op de korte- of lange termijn bij kunnen dragen aan de winst.

 

Een volhoudbare missie

Om het belang van duurzaamheid te benadrukken hebben wij het thema verankerd in onze missie. Hierbij is duurzaamheid geen eindpunt, maar een continu proces waarbij wij voor onszelf en onze omgeving de lat steeds hoger leggen. Onze managementsystemen 'WerkWijzer!', 'Werkveilig' en 'WerkBewust' bieden hierbij ondersteuning. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van De Duurzame Leverancier en hebben we het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder behaald.

 

Bedrijfsonderdelen

De zes businesslijnen van Antea Group bewegen zich in verschillende markten en werkvelden. Elke businesslijn beschikt over z'n eigen expertise. Samen vormen ze een keten van dienstverlening waarmee we actief zijn binnen alle facetten van onze leefomgeving.

 

Infra - Bruggen, wegen, viaducten, waterwerken. Ze vormen de nerven van een land, de aderen van een samenleving. De businesslijn Infra zet haar kennis in om dit kostbare netwerk in stand te houden en te verbeteren. Dit doen we van planstudie tot en met assetmanagement.

 

Ruimte - Stadsvernieuwing, herontwikkeling van bedrijventerreinen, de inrichting van ons landelijk gebied: ruimtelijke ontwikkelingen staan nooit op zichzelf. Helemaal in een druk bevolkt land als de onze. De businesslijn Ruimte begeleidt overheden en private partijen bij het haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar maken van complexe en duurzame ruimtelijke opgaven.

 

Beheer en Data - Actuele en accurate gegevens: in onze tijd kunnen we niet meer zonder. De businesslijn Beheer en Data zorgt voor het inwinnen en ontsluiten van gegevens op én onder de grond, met de nieuwste technieken. Informatie die we onder meer gebruiken bij het beheren van onze openbare ruimte.  Want wonen en werken doen we graag in een prettige en veilige leefomgeving. Wij ontzorgen gemeenten, van plan tot uitvoering.

 

Milieu - De businesslijn Milieu biedt overheden en bedrijven brede dienstverlening op het gebied van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Hierbij gaat het om milieu-, wet- en regelgeving in het algemeen. Daarnaast bieden we brede bodemexpertise. Van saneringsopgave tot pipelinemanagement: Antea Group levert meerwaarde in de totale bodemketen.

 

Realisatie - Bij de businesslijn Realisatie staat de uitvoering centraal. We richten ons op de (her)ontwikkeling van woon-, werkgebieden en sportaccommodaties, de bouw van kades, milieustraten, bodembeschermende voorzieningen, oevers en kunstwerken. Onze projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders zorgen ervoor dat projecten planmatig worden geleid. Onze vaklieden zorgen voor de uitvoering.

 

Veiligheid - De businesslijn Veiligheid biedt met de labels Save en van der Heide specialistische dienstverlening op het gebied van veiligheid. Save is al jaren dé leidende adviseur bij het ontwikkelen van werkmethoden en beleid  voor fysieke veiligheid.  Van der Heide levert specialistische kennis omtrent elektrotechnische veiligheid, risicobeperking en reductie van onderhoudskosten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers