of 59123 LinkedIn

Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo wint Raadmeter 2015

Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo wint Raadmeter 2015
Reageer

Op 11 februari 2016 heeft het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) de Raadmeter 2015 van gemeente Almelo gewonnen. Dit plan is opgesteld door de ambtenaren van de gemeente, waterschap Vechstromen en Antea Group. Door veel draagvlak te creëren bij zowel bestuurders als de gemeenteraad, werd het plan goed ontvangen en kon het vlot worden vastgesteld.

Draagvlak creëren

Met een duidelijke ambitienota, een fietstocht met de gemeenteraad, presentatie in het politiek beraad en een helder raadsbesluit is dit proces een voorbeeld voor andere beleidsvelden. Wat het proces en het GRP Almelo extra bijzonder maken zijn de complimenten van de wethouder en de raadsleden. ‘Dat er bij zo’n belangrijk, veel omvattend maar ook technisch stuk, niet het woord wordt gevoerd is een compliment voor de opstellers van het stuk.’

 

Gemeentelijk Rioleringsplan

Een GRP is een verplichte planvorm voor gemeenten waarin wordt beschreven hoe zij invulling geven aan de wettelijke plichten voor afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater.

 

Contact

Benno Steentjes

M: +31 (0)6 10 94 74 21 / benno.steentjes@anteagroup.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers