of 61441 LinkedIn

Géén baggerproblemen met PFAS voor Waterschappen

Géén baggerproblemen met PFAS voor Waterschappen. Heel weinig PFAS-verontreiniging in de waterbodem in Groningen en Drenthe
Antea Group Reageer

Onderzoek door Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s bevestigt: er zit heel weinig PFAS in de waterbodem in Groningen en Drenthe. Dit betekent dat de waterschappen de planning voor het baggeren in de provincies normaal kunnen uitvoeren. Het onderzoek is door ons uitgevoerd en verwerkt in een waterbodemkwaliteitskaart.

Sinds 8 juli 2019 gelden in Nederland voor PFAS strenge normen voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger. Deze normen zijn door het Rijk vastgesteld. Landeigenaren hebben sindsdien zorgen over het ontvangen en verwerken van bagger. De beide waterschappen die baggerwerk (laten) uitvoeren, hebben actie ondernomen om in Groningen, Drenthe en een klein stukje Friesland de aanwezigheid van PFAS in de bodem van watergangen en in bagger te onderzoeken. Om het effect van nieuwe regels te bepalen op het baggeren is het slib van 50 watergangen onderzocht. Deze locaties zijn representatief voor het landelijk gebied.

 

Heel weinig PFAS-verontreiniging

Uit zorgvuldige analyse blijkt dat de concentratie aan PFAS in de bagger ruimschoots onder de norm blijft die geldt voor het verspreiden van bagger op een aangrenzend stuk land. De milieu hygiënische risico’s zijn daarmee voldoende in kaart gebracht en zijn - gelukkig - verwaarloosbaar.

 

Eerste waterbodemkwaliteitskaart voor PFAS

De resultaten van het onderzoek zijn door ingenieursbureau Antea Group verwerkt in een waterbodemkwaliteitskaart. De dagelijkse besturen van de beide waterschappen hebben deze kaart onlangs officieel vastgesteld. Daarmee hebben Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s als eerste een waterbodemkwaliteitskaart voor PFAS. De kwaliteit van de bagger van onverdachte watergangen kan nu eenvoudig op de kaart worden afgelezen.

 

Projecten kunnen nu weer doorgaan

Omdat de kwaliteit van de bagger voldoet aan de verspreidingsnorm, kan worden doorgegaan met het baggeren in het buitengebied en het afzetten van de bagger op een aangrenzend perceel. Op meerdere plekken in het gebied wordt inmiddels weer gebaggerd. Landeigenaren kunnen ook doorgaan met het opruimen en verspreiden van de baggerspecie zonder dat gezondheid van mens, dier of het milieu in gevaar komt. Dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven: zij kunnen volgens plan baggerwerk voor beide waterschappen gaan uitvoeren.

 

PERSBERICHT WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST


Contact

René Rummens

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers