of 59212 LinkedIn

Bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures

Bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures. Bij het indienen van bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures is, anders dan bij civiele rechtszaken, juridische bijstand van een advocaat niet verplicht.
Reageer

Stel, de gemeente wil een bestemmingsplan vaststellen voor het realiseren van twee kantoorgebouwen. Het ontwerp bestemmingsplan stuit op veel weerstand uit de omgeving en er worden veel zienswijzen ingediend. Na beantwoording van de zienswijzen blijkt een beroepsgang onvermijdelijk. Bij procedures als deze is het inschakelen van een jurist van ons advies- en ingenieursbureau een meerwaarde.

Bij het indienen van bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures is, anders dan bij civiele rechtszaken, juridische bijstand van een advocaat niet verplicht. Dit geldt voor zowel de eisende partij als voor de verwerende partij.

 

Vanwege de inhoudelijke complexiteit van het geschil en de procesrechtelijke regels hebben betrokken partijen vaak behoefte aan juridische rechtsbijstand in de vorm van het opstellen van de processtukken en het in rechte bijstaan van de procespartij.

 

De inhoud van geschillen waarover wordt geprocedeerd binnen het omgevingsrecht hebben vaak een (milieu)technische inhoud. In het voorbeeld van het bestemmingsplan hiervoor kunnen voorwerp van geschil bijvoorbeeld de geluidskwaliteit, milieucontouren of archeologische waarden zijn. Een advies- en ingenieursbureau brengt juridische kennis, kunde en ervaring op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures en de noodzakelijke technische expertise samen.

 

Antea Group beschikt over juristen die gespecialiseerd zijn in het omgevingsrecht en in en buiten rechte kunnen optreden. De meerwaarde van het inschakelen van onze juristen is dat zij direct inhoudelijk kunnen afstemmen met (milieu)technische deskundigen en deze deskundigheid integraal kunnen inbrengen bij het opstellen van de processtukken. Daarnaast zijn onze juristen uitermate goed bekend met ruimtelijke ontwikkeling in brede zin, omdat zij dagelijks een adviserende en coördinerende rol hebben bij de planvoorbereiding van kleine en grootschalige bouwprojecten. Denk hierbij aan het aanvragen van de benodigde vergunningen, het afstemmen met relevante stakeholders en het opstellen van bestemmingsplannen.

 

Bijstand door een jurist van Antea Group gaat dus veel verder dan alleen bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures, maar omvat ook de juridische integrale dienstverlening op alle facetten van het omgevingsrecht waarop Antea Group werkzaam is.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Kelvin Peperkoorn: Tel. (06) 20 69 93 69 of e-mail kelvin.peperkoorn@anteagroup.com.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Masterclasses Circulaire Economie

Masterclass circulair beheer en onderhoud

11 april of 2 mei 2019


Masterclass circulair aanbesteden

28 maart of 9 mei 2019


Masterclass circulaire gebiedsontwikkeling

4 april of 23 mei 2019


Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers