of 59244 LinkedIn

Bestemmingsplanactiviteit: nieuw instrument vooruitlopend op de Omgevingswet

Bestemmingsplanactiviteit: nieuw instrument vooruitlopend op de Omgevingswet.
Reageer

Ondanks dat de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 in werking treedt kunnen gemeenten nu al aan de slag met het omgevingsplan. Dit kan via het zogenoemde ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Elk half jaar (op 1 maart en 1 oktober) kunnen gemeenten zich aanmelden voor deelname aan dit experiment, dat zijn basis vindt in de Crisis- en herstelwet. Dat de belangstelling groot is blijkt wel uit het feit dat zich elk half jaar 15 tot 20 nieuwe projecten aanmelden.

Een van de vernieuwingen van het omgevingsplan is dat er ruimte is voor een nader afwegingsmoment. Een nader afwegingsmoment stelt het bevoegd gezag (de gemeente) in staat om op het moment dat zich een initiatief aandient (bijvoorbeeld de vestiging van een bedrijf of het wijzigen van bedrijf naar wonen) een nadere beoordeling uit te voeren naar de inpasbaarheid in de omgeving. Leidt het bedrijf niet tot evenredige hinder voor omliggende woningen en/is de verkeersaantrekkende werking niet te hoog? Deze werkwijze biedt ruimte voor globaal bestemmen met behoud van sturingsmogelijkheden.

 

In het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt de mogelijkheid om met een nader afwegingsmoment te werken nu ook geboden. Daarvoor is het instrument ‘bestemmingsplanactiviteit’ bedacht. De bestemmingsplanactiviteit is opgenomen in de 16de tranche van het Besluit uitvoering Chw. Naar verwachting treedt deze tranche begin 2018 in werking. Anders dan in een regulier bestemmingsplan kan het starten of wijzigen van gebruik via dit instrument aan een vergunningplicht worden onderworpen. Deze vergunningplicht moet afgezet worden tegen de wijzigingsbevoegdheid die normaliter in het bestemmingsplan moet worden toegepast voor het wijzigen van gebruik (bijvoorbeeld van bedrijf naar wonen). Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maakt het daarmee nu al een stukje eenvoudiger om uitnodigingsplanologie in de praktijk te brengen!

 

Kor van Dijk is op interim-basis werkzaam bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van IenM en begeleidt daar het experiment ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Kor van Dijk: Tel. (06) 53 21 28 47 of e-mail kor.vandijk@anteagroup.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Masterclasses Circulaire Economie

Masterclass circulair beheer en onderhoud

11 april of 2 mei 2019


Masterclass circulair aanbesteden

9 mei 2019


Masterclass circulaire gebiedsontwikkeling

23 mei 2019


Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers