of 58952 LinkedIn

Beste gemeentesecretaris, maak de Omgevingswet nu ‘chefsache’

AfbeeldingJe hebt soms van die leenwoorden die exact kunnen uitdrukken wat in je eigen taal niet lukt. ‘Chefsache’ is er zo één. Dit Duitse woord is inmiddels behoorlijk ingeburgerd in Den Haag. Om aan te geven dat in belangrijke kwesties de leiding van de chef gewenst is. Het drukt urgentie uit, de behoefte aan leiderschap, aan een doorbraak. Kortom, een zaak voor de chef himself. In veel gemeenten geldt dit nu ook voor de Omgevingswet.

Van de hoofdlijnen naar de uitvoering

In de afgelopen twee jaar zijn gemeenten vol goede moed gestart met de implementatie van de Omgevingswet. Er is een projectleider benoemd, er ligt een plan op hoofdlijnen, budgetten zijn aangevraagd en er wordt geëxperimenteerd met instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Maar in veel organisaties is de motor daarna wat gaan haperen. Het blijkt in de praktijk nog enorm lastig om van de hoofdlijnen naar de uitvoering te komen. Want hoe gaan we daar mee beginnen…?


Mandaat

Gaandeweg blijkt dat die Omgevingswet vooral een veranderopgave is. Instrumenten, beleid, plannen, uitvoeringsprogramma’s en begrotingen: ze gaan op de schop. Dit grijpt diep in op de gemeentelijke organisatie. De projectleider of programmamanager Omgevingswet heeft niet altijd het mandaat om die veranderingen in beweging te zetten en krijgt met weerstand te maken. ‘Wie ben jij om te zeggen wat er moet veranderen, zet eerst maar eens paar doelstellingen voor ons op papier….’ Voor je het weet komt de motor tot stilstand en lijkt een kwalitatieve en tijdige invoering verder weg dan ooit.


Chefsache

Dit is hét moment voor de gemeentesecretaris om in actie te komen. Om het dossier naar zich toe trekken en dus Chefsache te maken. Te beginnen met een herbezinning: wat ligt er, wat hebben we gedaan, wat vraagt dit van de organisatie en wat hebben we nodig om de vaart er weer in te krijgen? Zeker met grote verandertrajecten in het sociale domein in zijn of haar rugzak, is de gemeentesecretaris de aangewezen persoon om de impasse te doorbreken. Om de o zo belangrijke stap naar de uitvoering maken.


Tastbaar maken

Daarna is het belangrijk om te kijken wie je verantwoordelijk maakt voor het vervolg. Een projectleider of programmamanager met een stevig mandaat én voldoende rugdekking van de gemeentesecretaris. De volgende stap is vooral een kwestie van ‘gewoon beginnen’. Dat kan heel klein. Bijvoorbeeld door te starten met het in beeld brengen van de lokale leefomgeving. Dit kan aan de hand van foto’s van verschillende (integrale) thema’s: van bereikbaarheid tot veiligheid, van vestigingsklimaat tot gezondheid.

 

Het resultaat: mensen die elkaar anders nooit spraken, gaan met elkaar in gesprek. Ze ervaren wat die Omgevingswet inhoudt, wat integraal werken voor hen betekent en wat daarvoor nodig is. De puzzelstukjes vallen steeds meer op hun plek. De ‘chef’ was nodig om het juiste spoor weer te vinden en op de rails te blijven. En daarna gaat de trein (bijna uit zichzelf) weer rijden... Kortom, een stapje terug om er straks twee vooruit te maken.

 

Meld je aan voor de Omgevingswet nieuwsbrief

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers