of 59250 LinkedIn

Pleidooi voor een programmaminister ouderenbeleid

De electorale retoriek bereikt langzamerhand haar climax. Ferme stellingen gaan over en weer. Voor iedereen is duidelijk: de houdbaarheid en de financiering van de ouderenzorg staan onder druk. Groei van het aantal ouderen, de uitgedijde AWBZ verstrekkingen, solidariteit tussen de generaties, teruglopende vermogens in pensioen en eigen woning, de gewekte verwachtingen, de invoering van marktwerking in de zorg, dit alles maakt het probleem heel complex. Zeker als zich met deze materie ook nog eens de ministeries van VWS, Financiën, VROM, BZ en SZW bezig houden.

Zorg aan ouderen, huisvesting voor zorgbehoevende ouderen en de bekostiging van zorg en huisvesting vereisen een integrale aanpak. Het gaat dan om pittige onderwerpen: bijvoorbeeld  ombouw AWBZ voor ouderdom gerelateerde kosten tot een Long Term Health Care Insurance, voorzien in een voldoende aanbod van huisvesting met zorg in alle prijscategorieën, doelmatige inrichting van de zorg en dienstverlening in relatie tot marktwerking, inkomenseffecten, risicobeheersing, keuzevrijheid, pakketomvang, enzovoort.

 

De problematiek  ontstijgt  de klassieke sectorale indeling in ministeries en linking pin constructies via directoraten. Dit is een omvangrijk project dat onder de politieke leiding van een programmaminister zou moeten  staan. De programmaminister is de sturende regievoerder van een samenwerking tussen overheid, verzekeraars, zorgsector, financiële sector, beleggers, corporaties, vastgoedontwikkelaars en bouwers . Wellicht kan een dergelijke bewindvoerder gelet op de huidige volatiliteit van de regeringscoalities continuïteit van beleid bieden door niet verbonden te zijn met een politieke partij. De uitwerking van al deze aspecten  gaat immers ver uit boven de veelal korte termijn politieke aspiraties. En als onderwerp van nationaal belang is ouderenbeleid te belangrijk om vertraging op te lopen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Helemaal en hardgrondig mee eens. Nu schaaft elk beleidsterrein het nodige af bij de gelden en faciliteiten voor ouderen en niemand ziet het totale beeld en wat het allemaal betekent voor de mensen die het betreft. Cijfers worden foutief geïnterpreteerd, mensen het bos ingestuurd en niemand weet hoe efficiënt het zorggeld eigenlijk wordt besteed. Voor we 'de vergrijzing' van alles de schuld geven lijkt het mij erg gewenst om uit te zoeken hoe het precies zit. Daarvoor is één integraal ouderenbeleid nodig. Hard nodig. En waarom ben ik trouwens de enige die op dit onderwerp reageert?